Inkoop, verkoop en bemiddeling van
19e, 20e en 21e Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Hoogstra, Jelle Hoogstra
[2006531]

€250,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

JELLE HOOGSTRA
1929-2003

Jelle Hoogstra werd geboren in 1924 te Leeuwarden en begon zijn opleiding tot kunstenaar aan de academie "kunstoefening"te Arnhem in 1942 met als leermeester H. van Lerven. Door de oorlogshandelingen moest hij deze opleiding in 1944 staken, maar in 1945 meldde hij zich direct aan de bij Academie van Beeldende Kunsten in zijn nieuwe woonplaats Rotterdam. Onder vakkundige leiding van de docenten Aart Glansdorp en David Bautz behaalde hij het diploma teken en schilderen. Hierna probeerde hij als vrij kunstenaar zonder subsidie of toelage ca. 4 jaar onder zeer moielijke omstandigheden in zijn onderhoud te voorzien. In 1953 kreeg hij bestaanszekerheid door de aanstelling als stedebouwkundig tekenaar bij de dienst Stadsontwikkeling te Rotterdam. Zijn passie voor tekenen en schilderen bleef echter de boventoon voeren. In zijn vrije tijd(vaak nachtelijke uren) maakte hij met zijn werkdrift donderden tekeningen en gouaches. Zijn bekendheid en vakmanschap bleven echter beperkt tot de kring van vrienden, kennissen en collega's met als gevolg dat zijn atelier altijd bezaaid lag met de resultaten van zijn werkijver en de schilderezel nooit onbezet was.
Jelle Hoogstr's werk bestaat uit gouaches van landschappen, stadsgezichten en figuren, die in zijn fanatsie zijn ontstaan. De brede penseelstreek, de weloverwogen materiaalkeuze en de kleurschakeringen leiden tot een prachtig geheel. Hoewel hij bij tijd en wijle in het buitenland schilderde, vindt Jelle Hoogstra zijn inspiratie voornamelijk in het Hollandse landschap en in de zichtbare wereld om hem heen. Hij heeft een geheel eigen techniek en wil de kijker met zijn producten van de schoonheid en de liefde tot het onderwerp laten genieten.
Opvallend is dat Jelle Hoogstra vaak verticale stukken maakt. Hij maakt gebruik van zowel de brede kwast als het palet- en het schildersmes, maar ook met de vingers brengt hij wel rechststreeks verf uit de tube op het werk aan.
Jelle Hoogstra schildert alles wat hem boeit, verwerkt wat hij heeft beleefd en wil aan de medemens meegeven wat hij voelt.

De volgende uitspraken zijn kenmerkend voor zijn manier van schilderen:
- "Je moet durven, niet twijfelen;
- "Wat staat, dat staat;
- "De sfeer moet worden weergegeven;
- "De grote vorm is belangrijk;
- "Van een vogel zie je ook niet elk veertje".

Deze kunstenaar heeft nooit de publiciteit gezocht en de zakelijke zijde van het vrij-kunstenaarschap min of meer verwaarloosd. Het werk van deze bescheiden kunstenaar verdient eindelijk eens voor het volle voetlicht te treden. Het zou jammer zijn als het kunstminnend publiek van zijn kunstuitingen geen kennis zou kunnen nemen.

Ben Datema


Jelle Hoogstra

Typering van het werk: ·
schilderijen/tekeningen:
materiaal: gouache; olieverf
onderwerp: figuren; Hollandse landschappen; stadsgezichten; strandtaferelen
stijl: expressief-impressionistisch

Vorming: ·Academie Kunstoefening Arnhem·Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam
omstreeks 1946·docent: A. (Aart) Glansdorp·docent: D. (David) Bautz·docent: H. van Lerven

Presentaties (selectie): ·
1989 - Galerie La Bohème Rotterdam (g)·
1990 - Galerie Jan van Munster Den Haag (g)·
1991 - Galerie La Bohème Rotterdam (g)·
1993 - Galerie Kleen Lingelauf Voerendaal (d)

Literatuur/wordt vermeld in:
Beeldend Nederland Pub. datum: 09.04.1993
Documentatie en informatie van Galerie Aelbrecht Rotterdam
Documentatie Galerie van Jan Munster
Datum toegevoegd: 30/03/2008 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2017 Kunsthandel Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart