19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Ernst, Dan Ernst
[2007061]

€650,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Dan Ernst
1948-

Dan Ernst is een multidisciplinair kunstenaar, een meester keramist, tekenaar en batikker.
Hij is met zijn kunstenaarspraktijk in Suriname bij Nola Haterman begonnen.
Vervolgens heeft hij zijn studie voorgezet in Nederland aan de Academie van Beeldende Kunst In Rotterdam en Den Bosch.
Vanaf 1980 neemt hij deel aan (inter)nationale tentoonstellingen.

Zijn werk bevindt zich op de grensvlak van kunst en ambacht.
Dat maakt zijn werk spannend en authentiek.
In zijn werk staat de natuur centraal, die hij op geheel eigenwijze en vanuit zijn eigen belevingswereld creëert.
Zijn abstracte en figuratieve beelden lopen moeiteloos in elkaar over en zijn kleurgebruik is uitbundiger dan dat van traditionele batikbeoefenaars.

Zijn keramische werken vormen zowel gebruiksvoorwerpen als kunstobjecten en in zijn tekeningen worden traditie en eigen verbeelding met elkaar verbonden.
Maar al zijn uitingsvormen ademen dezelfde fantasie en werkplezier!
Naast eigen werk geeft Dan workshops en lessen keramiek aan de Kleiacademie Amsterdam, op scholen in Amsterdam en zomers aan de Ecolonie in Frankrijk.

Dan is al sinds de jaren ‘90 nauw bij OAZO en haar kunstenaarsnetwerk betrokken en werkt sinds 2016 zelf ook in een atelier bij OAZO in Kruitberg.

DE WONDERE WERELD VAN DAN ERNST

Het werk van Dan Ernst beweegt zich op het grensvlak tussen kunst en kunstnijverheid.
Dat maakt het niet alleen spannend, het maakt het tevens authentiek.
In veel culturen immers - ook in de Surinaamse - worden de grenzen tussen deze twee disciplines niet zo strak getrokken.

In de Westerse kunsttraditie wordt het onderscheid wel nadrukkelijk gemaakt, terwijl tegelijkertijd, hoe tegenstrijdig en inconsequent ook, stromingen waarin het verschil tussen ‘high art’ en ‘low art’ wordt opgeheven, zoals bijvoorbeeld de Pop Art, als belangwekkend en invloedrijk worden erkend.

Dan Ernst werkt met klei, hij tekent, hij batikt en tussendoor maakt hij zo nu en dan grafisch werk. Etsen vooral.
Het batikken neemt het grootste deel van zijn tijd in beslag, dat komt omdat het wordingsproces tijdrovend is.
De kunstenaar gaat namelijk uit van de originele, Indonesische batiktechniek.

De kleurlagen worden, onderbroken door lange droogperiodes, zorgvuldig over elkaar heen gelegd.
Een haast therapeutische bezigheid.
Zijn beeldtaal wijkt duidelijk af van de traditie. Hij creëert zijn eigen wereld waarin de natuur centraal staat.
Hij streeft er niet naar die (tropische) natuur zo getrouw mogelijk weer te geven, integendeel, hij geeft zijn fantasie alle ruimte. Het effect is dat abstractie en figuratie elkaar moeiteloos weten te vinden.

Soms ontdek je pas in tweede instantie de levende wezens in ogenschijnlijk abstracte vormen.
In het kleurgebruik toont hij zich eveneens veel uitbundiger dan de traditionele batikbeoefenaar.
Bij hem mogen de ‘doeken’ en schermen vlammen en enthousiast het (zon)licht in zich opnemen.
Ook in zijn tekeningen weet hij traditie en eigenheid met elkaar te verbinden.
Vaak zijn koppen van zwarte mensen het uitgangspunt.

Meestal brengt hij ze echter binnen een formele constructie op papier.
Ze worden bijna dienstbaar aan een vorm.
Ook de koppen zelf nemen niet zelden een loopje met de werkelijkheid.
De intentie waarmee ze zijn getekend is belangrijker dan de realiteit.

Zijn keramische werk gaat van vazen en borden tot ingenieuze, grote sculpturen opgebouwd uit menselijke of dierlijke figuren, of onderdelen daarvan (zoals, opnieuw, koppen).
Hoewel de vazen en de schalen zich in eerste instantie lenen als gebruiksvoorwerpen, verraadt de manier waarop ze gedecoreerd en gekleurd zijn toch weer de kunstenaar die zijn artistieke vrijheid niet volledig ondergeschikt wenst te maken aan het medium.
Het is onmogelijk Dan Ernst van zijn fantasie, lees zijn werkplezier, te beroven.

Dan Ernst gaat regelmatig terug naar zijn vaderland Suriname. Hij verblijft dan voornamelijk in het binnenland, daar is hij geboren.
Daar doet hij inspiratie op en daar heeft hij geleerd om werk te maken met de middelen die de directe omgeving hem verschaft en daar komt hij tot rust.

Hij heeft er geen enkele moeite mee om die sfeer, terug in Nederland, weer op te roepen. Dat er in de kille en koude omgeving van Amsterdam Noord warm werk tot stand komt is daarom minder vreemd dan het lijkt.
e fantasie, de uitbundigheid, de warmte, ze zitten in zijn genen.
De wondere wereld van Dan Ernst manifesteert zich altijd en overal.

Rob Perrée, Amsterdam, januari 2011.
Foto's: Giovanni Piesco/SBK Amsterdam
Datum toegevoegd: 04/09/2017 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2022 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart