19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Pina, Alfonso Bravo Pina
[2007128]

€850,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Alfonso Bravo-Pina

1970-


Het is een bekend feit, althans onder de schilders, dat alle schilderkunst zich voedt met het schilderij zelf. In het begin van een carrière betekent de keuze van een pad daarom het zoeken naar enkele tekens van identiteit in wat niet is voorafgegaan. In het geval van Alfonso Pina heeft die verkiezing al heel vroeg een duidelijk verband behouden met bepaalde aspecten, die in de periode van de eerste avant-garde van de twintigste eeuw ontstonden rond de beeldspraak van het surrealisme in zijn meest picturale versie; datgene wat zich distantieerde van de eenvoudige en beschrijvende gebruiksscenario's, onderzocht de processen van automatisme en, bovenal, de creatie van een formeel universum dicht bij het organische, naar de constructies van een primitieve biologie van dierlijke of plantaardige aspecten.

Dit is hoe het werk van schilders als Picasso, Miró, Matta, Gorky of de eerste De Kooning voortdurend plannen maakt voor Pina's werk. Het is echter geen mimetische houding, maar de assimilatie, tegelijkertijd intuïtief en bewust, van een wereld waarin hij zijn vermogen als schilder van oppervlakken van een onmiskenbare plastic sensualiteit in de praktijk kan brengen.

Intuïtie en kennis zijn dus de twee pijlers waarop een werk dat in volledige trainingsperiode zit, is gebaseerd. De huidige foto's zijn slechts een startpunt in deze achtergrondrace die de taak van de schilder is. Voor de rest hebben tijd en roeping het laatste woord.

Carlos Pascual

School voor Schone Kunsten van Salamanca

Februari, 2008

TENTOONGESTELDE TENTOONSTELLINGEN

beurzen

2012 Tentoonstelling op de betaalbare beurs Fair Milano Art Fair
2011 Kunstbeurs in Gent, België

Collectieve tentoonstellingen.

2012 Internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst in Bellange Ateljé Galleri
2012 Collectieve tentoonstelling in Sala morillo (Villavieja del Lozoya) Madrid.
2011 Collectieve tentoonstelling in de Galería Gaudí Madrid
1998 Collectieve tentoonstelling met de groep "Domine Cabra". Talavera de la Reina
1994 Collectieve tentoonstelling Galerij "Salón Expo 94". Madrid

Individuele tentoonstellingen.

Tentoonstelling 2017 in Hotel Miguel Angel, Madrid

2016 Tentoonstelling van schilderij "Tussen twee werelden" in "Space Round", Ronda de segovia nº50 Alfonso Bravo en Begoña Aranda.
2011 Solotentoonstelling in de El Pasillo Gallery, Madrid "The Magma Principle"
2011 Permanente tentoonstelling in de Talavera de la Reina Interior Space.
2011 Tentoonstelling in Dada..Talavera de la Reina.
Salon van de tentoonstelling 2011. Salamanca. "El niño Chamán"
2010 Tentoonstelling in Calvarrasa de Arriba. (Salamanca) "Het gebaar gehouden"
2010 Tentoonstelling de Tempel van koffie. Talavera de la Reina
Tentoonstelling La Platea 2010. Salamanca.
2010 Rafael Morales Centre. Ayto. Talavera de la Reina. Met de artistieke groep Trazo7.
2008 Tentoonstelling Caja Castilla la Mancha. Talavera de la Reina "Abstracties"
2004 Tentoonstelling Art room the Tailoring. Talavera de la Reina
2000 Sala Venancio-tentoonstelling. Talavera de la Reina
1998 Tentoonstelling Sala kunstkleding. Talavera de la Reina
1996 Tentoonstellingshal Tentoonstellingen van de Faculteit voor Schone Kunsten. Cuenca
Galerietentoonstelling in Cerdán 1991. Talavera de la Reina
1991 Provinciaal ziekenhuis. S. Sebastian. Badajoz.
1991 Eerste exemplaar van Young Art. Alcolea de Cueva.

Permanent werk in "Auctions Durán" Madrid.


Gezamenlijke tentoonstelling van schilders Alfonso Bravo Pina en Miguel Lobo, in het Hotel Miguel Angel door BlueBay. Van 1 maart tot 31 maart 2017.

1 maart 2017

Het is een bekend feit, althans onder de schilders, dat alle schilderkunst zich voedt met het schilderij zelf. In het begin van een carrière betekent de keuze van een pad daarom het zoeken naar enkele tekens van identiteit in wat niet is voorafgegaan.

In het geval van Alfonso Pina heeft die verkiezing al heel vroeg een duidelijk verband behouden met bepaalde aspecten, die in de periode van de eerste avant-garde van de twintigste eeuw ontstonden rond de beeldspraak van het surrealisme in zijn meest picturale versie; datgene wat zich distantieerde van de eenvoudige en beschrijvende gebruiksscenario's, onderzocht de processen van automatisme en, bovenal, de creatie van een formeel universum dicht bij het organische, naar de constructies van een primitieve biologie van dierlijke of plantaardige aspecten.

Aan de andere kant, het werk van Miguel Lobo , vertrekt vanuit het kubisme, maar met een persoonlijke zoektocht die elke dag opnieuw bevestigd wordt. Fabriekslandschappen en gestript, afgewisseld met kleurrijke stedelijke en landelijke afbeeldingen.

De tentoonstelling is van maandag tot en met zondag open voor publiek in de kunstgalerij, naast de grote hal van het hotel.

Met gratis toegang kun je de tentoonstelling bezoeken en sommige van de doeken kopen van 1 maart tot 31 maart 2017.


De kunstenaar uit Madrid, gevestigd in Talavera, Alfonso Bravo Pina (Madrid, 1970) vertoont een deel van zijn nieuwste schilderijencollectie, van 2 december tot 5 januari, in de Madrid-galerij van El Pasillo.

Ondanks zijn oorsprong in Madrid, heeft Bravo Pina in Talavera gewoond sinds hij vijf jaar oud was, precies de leeftijd waarop hij begon te schilderen. Wat begon als een spel werd door de jaren heen in zijn ware passie.

Op 17-jarige leeftijd begon Pina, de achternaam waarmee hij zijn werken signeerde, met zijn artistieke onderdompeling in olie, zijn natuurlijke habitat waarin hij zijn abstracte expressionistische stijl ontwikkelt. Het werk dat nu tussen Gent en Madrid wordt verdeeld, is het resultaat van drie jaar intensief werk en wordt door de kunstenaar 'Magma' genoemd.

Zoals Pina uitlegt, "in elke kunstenaar is er een onderbewuste creatieve impuls en dat is wat mijn werk doorgeeft. Ik probeer de dynamiek van het gebaar en de meest viscerale expressie vast te leggen. Voor mij is de brandende lava een symbool van passie en leven. ' De werken van Pina tentoongesteld in Madrid kunnen worden genoten in de El Pasillo Gallery, gelegen op nummer 5 Trujillo Street (Metro Ópera), van 19:00 tot 21:00 uur.

Het andere deel van zijn recente werk reisde naar de Belgische stad Gent om tot begin december deel te nemen aan een internationale beurs samen met kunstenaars van over de hele wereld, wiens werken werden verdeeld in de 34 stands die in de tentoonstellingshal waren geïnstalleerd in wat wordt verondersteld Pina's eerste ervaring buiten onze grenzen.

Een selectie van werken die na het passeren van België snel naar Duitsland worden verplaatst voordat ze weer naar Madrid terugkeren.


Es un hecho conocido, al menos entre los pintores, que toda pintura se alimenta de la propia pintura. En los inicios de una carrera, la elección de un camino supone, por tanto, la búsqueda de unas señas de identidad en aquello que no ha precedido. En el caso de Alfonso Pina, esa elección ha mantenido desde muy temprano una clara vinculación con ciertos aspectos, que en el período de las primeras vanguardias del siglo XX, surgieron en torno a la imaginería del surrealismo en su versión más pictórica; aquella que desmarcándose de los escenarios oníricos y descriptivos al uso, indagó en los procesos del automatismo y sobre todo en la creación de un universo formal cercano a lo orgánico, a las construcciones de una especie de biología primitiva de aspecto animal o vegetal.

Es así como la obra de pintores como Picasso, Miró, Matta, Gorky o el primer De Kooning, planean constantemente sobre el trabajo de Pina. No se trata sin embargo de una actitud mimética, sino de la asimilación, a la vez intuitiva y consciente, de un mundo sobre el que poner en juego su capacidad como pintor de superficies de una sensualidad plástica innegable.

Intuición y conocimiento son pues los dos pilares sobre los que se asienta una obra que está en pleno período de formación. Los cuadros presentes son tan solo un punto de partida en esta carrera de fondo que es el oficio de pintar. Por lo demás, el tiempo y su vocación tienen la última palabra.

Carlos Pascual

Escuela de Bellas Artes de Salamanca

Febrero, 2008


EXPOSICIONES REALIZADAS

Ferias

2012 Exposición en Feria Affordable Art Fair Milano
2011 Feria Línea art en Gante, Bélgica

Exposiciones colectivas.

2012 Exposición internacional de arte contemporáneo en Bellange Ateljé Galleri
2012 Exposición colectiva en Sala morillo (Villavieja del Lozoya) Madrid.
2011 Exposición colectiva en la Galería Gaudí Madrid
1998 Exposición colectiva con el grupo “Domine Cabra”. Talavera de la Reina.
1994 Exposición colectiva Galería “Salón Expo 94”. Madrid

Exposiciones individuales.

2017 Exposición en Hotel Miguel Angel, Madrid

2016 Exposición de pintura “Entre dos mundos” en “Espacio Ronda”, Ronda de segovia nº50 Alfonso Bravo y Begoña Aranda.
2011 Exposición individual en la Galería El Pasillo, Madrid.” El Principio Magma”
2011 Exposición permanente en Espacio Interior Talavera de la Reina.
2011 Exposición en Dadá..Talavera de la Reina.
2011 Exposición Salón del Café. Salamanca.” El niño Chamán”
2010 Exposición en Calvarrasa de Arriba. (Salamanca) “El gesto sostenido”
2010 Exposición el Templo del café. Talavera de la Reina.
2010 Exposición La Platea. Salamanca.
2010 Centro Rafael Morales. Ayto. Talavera de la Reina. Con el grupo artístico Trazo7.
2008 Exposición Caja Castilla la Mancha. Talavera de la Reina. “Abstraciones”
2004 Exposición Sala de arte la Sastrería. Talavera de la Reina.
2000 Exposición Sala Venancio. Talavera de la Reina.
1998 Exposición Sala arte la sastrería. Talavera de la Reina
1996 Exposición sala Exposiciones de la facultad de Bellas Artes. Cuenca
1991 Exposición Galería Cerdán. Talavera de la Reina.
1991 Hospital provincial. S.Sebastián. Badajoz.
1991 Primera muestra de Arte Joven. Alcolea de Cueva.

Obra permanente en “Subastas Durán “ Madrid.


Exposición conjunta de los pintores Alfonso Bravo Pina y Miguel Lobo, en el Hotel Miguel Angel by BlueBay. Desde el 1 al 31 de marzo de 2017.

1 marzo de 2017

Es un hecho conocido, al menos entre los pintores, que toda pintura se alimenta de la propia pintura. En los inicios de una carrera, la elección de un camino supone, por tanto, la búsqueda de unas señas de identidad en aquello que no ha precedido.

En el caso de Alfonso Pina, esa elección ha mantenido desde muy temprano una clara vinculación con ciertos aspectos, que en el período de las primeras vanguardias del siglo XX, surgieron en torno a la imaginería del surrealismo en su versión más pictórica; aquella que desmarcándose de los escenarios oníricos y descriptivos al uso, indagó en los procesos del automatismo y sobre todo en la creación de un universo formal cercano a lo orgánico, a las construcciones de una especie de biología primitiva de aspecto animal o vegetal.

Por su parte, las obras de Miguel Lobo, parten del cubismo, pero con una búsqueda personal que se reafirma día a día. Paisajes fabriles y despojados, se alternan con coloridas imágenes urbanas y campestres.

La exposición se encuentra abierta al público de lunes a domingo en la Galería de Arte, próxima al Hall principal del hotel.

Con entrada libre, podéis visitar la exposición y adquirir algunos de sus lienzos desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de 2017.


El artista madrileño afincado en Talavera Alfonso Bravo Pina (Ma­drid, 1970) expone parte de su última co­lección de cuadros, del 2 de diciembre y hasta el 5 de enero, en la galería madrileña de El Pasillo.


A pesar de sus orígenes madrileños, Bravo Pina vive en Talavera des­de los cinco años, precisamente la edad a la que se inició en la pintura. Lo que comenzó siendo un juego se convirtió con el paso de los años en su au­téntica pasión.

A los 17 años, Pina, apellido con el que firma sus obras, comenzó su inmersión artística en el óleo, su hábitat natural en el que desarrolla su estilo expresionista abstracto. La obra que ahora se reparte entre Gante y Madrid es el resultado de tres años de trabajo intenso y ha sido denominada por el artista como ‘Magma’.

Según explica el propio Pina, “en todo artista hay un impulso creador subconsciente y eso es lo que transmite mi obra. Trato de plasmar las dinámicas del gesto y de la expresión más visceral. Para mí, la lava ardiente es símbolo de pasión y de vida”. Las obras de Pina expuestas en Madrid pueden disfrutarse en la Galería El Pasillo, ubicada en el número 5 de la calle Trujillo (metro Ópera), de 19 a 21 horas.

La otra parte de su reciente obra viajó a la ciudad belga de Gante para participar hasta principios de diciembre en una Feria Internacional junto a artistas de todo el mundo, cuyas obras se repartían en los 34 stands instalados en la sala de exposiciones en lo que supone la primera experiencia de Pina fuera de nuestras fronteras.

Una selección de obras que tras pasar por Bélgica se trasladará próximamente a Alemania an
Datum toegevoegd: 12/01/2018 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2021 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart