19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Remé, Jörg Remé
[2007148]

€1.850,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Jörg Remé
1941-


1941
Geboren in Danzig
1957 - 1959
Gewerkt in het atelier van de kunstschilder F.H. Schröner in Neurenberg
1959 - 1962
Studie aan de Akademie der Bildenden Künste in Neurenberg bij Prof. Schmitt
1962 - 1964
Studie aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam bij Prof. Clénin
1964
Studie aan de zomerakademie in Perugia
1964 - 1966
Studie aan de Accademia di belli Arti in Florence bij Prof. Primo Conti
1975 - 2000
Docent aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch
1977
1e prijs bij de 8e internationale prijs voor schilderkunst in Knokke-Heist, België
1984
3 maanden gastkunstenaar in het "Beckmann" atelier in de Villa Romana in Florence
2000
3 maanden werkverblijf in het Europees Keramisch Werkcentrum in 's-Hertogenbosch
2002
2 maanden gastkunstenaar in het "Limonaia" atelier in de Villa Romana in Florence
2003
1 maand gastkunstenaar in het "Beckmann" atelier in de Villa Romana in Florence
2008 - 2009
3 maanden werkverblijf in het Europees Keramisch Werkcentrum in 's-Hertogenbosch
2009
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Woont en werkt in Amsterdam en Venetië

Werken in openbare kollecties

Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
Stedelijk Museum, Amsterdam
Gemeentemuseum, Arnhem
Museum von Moderne Kunst, Strassburg
Kunsthalle, Neurenberg
Museum Van Bommel Van Dam, Venlo
Stadsgalerij, Heerlen
Museum Würth, Künzelsau

Een aantal keren in de afgelopen decennia week Remé af van zijn oude vertrouwde lijn. Zo maakt hij in de zeventiger jaren - hij vraagt zich af of hij het allemaal wel goed doet - een korte uitstap naar de schilderkunst van het Wilde Schilderen. En wanneer hem rond 1990 het gevoel bekruipt dat hij te gecontroleerd werkt en te veel plant, besluit hij om een ander materiaal te kiezen: pastel. Remé: "Het werken met pastel staat dichter bij het tekenen, terwijl je er dezelfde diepe kleuren mee kunt bereiken als met olieverf." Hij gebruikt aanvankelijk warme kleuren, vooral rood. Later sluipen er rustiger tinten in zijn werk uit deze periode. De pastels hebben inderdaad een spontanere uitstraling dan de olieverfschilderijen van vroegere datum. Af en toe lijken ze zelfs schetsmatig, zonder daarbij echter aan kracht in te boeten.

Jörg Remé, kunstenaar in het licht van de utopie

De ziener, omgeven door het landschap, denkt zich een wereld. Hij vindt uit en verwondert zich. Zoals Archimedes, denkend in zijn bad; zoals Paracelsus, die de macht van de metafysische wereldbeschouwing van zijn tijd trotseerde met de bewering dat hij in staat was tot de schepping van een kunstmatige mens; zoals Paul Celan, de utopie ziende - door zijn spreektralie.
Uitvindingen en wonderen zijn te danken aan nieuwe, uitdagende combinaties van fysica en avontuur, niet aan een nederige, metafysische struisvogelhouding. En kunst, evenmin als andere vormen van onderzoek, is niet nederig. Want het avontuur van de artistieke creatie beslist over de utopische ruimte die tevoren woest en ledig was, en elke stap verder in die ruimte, zo zegt Octavio Paz, is voorgoed onherstelbaar, voorgoed onuitwisbaar. Het taboe van de traditionele werkelijkheid is voorgoed geschonden. Het leven verandert, de wereld krijgt een nieuw aanzien. Het wordt nooit meer zoals vroeger.
In een polemisch essay tegen een kunstopvatting die destijds bekend stond als de 'filosofische' kunst (kunst met een pedagogische, morele of een andere tendentieuze strekking, en die zich dus op een bepaalde wijze ondergeschikt maakte aan een 'hogere' waarheid), schreef Charles Baudelaire in de jaren zestig van de negentiende eeuw: 'Wat is kunst volgens de moderne opvatting? Dat is het scheppen van een suggestieve magie, die tegelijk het object en het subject bevat, tegelijk de wereld die buiten de kunstenaar ligt en ook de kunstenaar zelf.' Hij ziet de kunstenaar als een magiër die zowel de dingen als zichzelf in betovering brengt. De magische handeling doet de traditionele werkelijkheid, waar geen ruimte over is voor het wonderbaarlijke, geweld aan. Niets blijft zoals het was. De essentie van leven, het ware leven, neemt steeds nieuwe vormen aan: de onvoegbare vormen van de steen der wijzen.
De kunstfiguur die Jörg Remé sinds 1968 heeft gefascineerd - zijn zelfgemaakte schildersmodel, dat André Breton een innerlijk model zou hebben genoemd - illustreert dat voor hem vorm en inhoud twee aspecten van dezelfde zaak zijn. De vorm is een figuratie van vloeiende, zachte, opgebolde gestalten, gehuld in een lichtende beslotenheid, in een intieme straling. De inhoud is de verwondering, de vreemdheid, de ontwapenende tederheid en kwetsbaarheid. Subject noch object zijn ontleend aan de uiterlijke wereld. Ze zijn gevonden in een innerlijke realiteit. Ze zijn het model van Remé's onderzoek naar het wezen van de dingen, van het voelen en het zijn.

Remé's model is een nieuwe, ideële menselijke gedaante, het is evenals de homunculus van Paracelsus een kunstmatig menselijk wezen. Net als 'echte' poppen en bezielde beelden, is het geen vereenvoudigde vorm uit de natuur: er is geen sprake van nabootsing - iets wat bij Remé trouwens volstrekt niet is terug te vinden, en dat hem ook niet lijkt te interesseren - maar het is vooral een niet?naturalistische verschijning, waaraan toch niets menselijks vreemd is.
De vraag naar de zin van een dergelijke kunstfiguur valt samen met de vraag naar de functie van de kunst zelf: het is de zin en de functie van de suggestieve magie, waarop Baudelaire al doelde, gericht op wat doorgaat voor werkelijkheid. Kunst is een 'magische' techniek om de innerlijke waarde en de betekenis van dingen, landschappen en gedaanten tastbaar te maken op een muterende, niet?
imitatieve wijze, teneinde met de werkelijkheid in gesprek te komen. Dit onderzoek, dat iets alchemistisch heeft, is een gesprek waarin door de kunstenaar wordt gevraagd naar het 'waarvandaan en het waarheen' van de dingen, zoals de dichter Paul Celan het noemde; deze vraag is een 'openblijvende, niet tot een einde komende, op het opene en het lege en het vrije wijzende vraag.' Daarom, zegt Celan, is er geen einde aan de kunst - hij doelde op kunst in de volle betekenis van het woord, 'dus ook het Medusahoofd, het mechaniek, de automaten, het mysterieuze, zo moeilijk te scheiden en uiteindelijk misschien toch éne vreemde.' Het vreemde, dat vertrouwd, intiem en fascinerend wordt gemaakt; het vreemde waarnaar de nostalgie uitgaat; de tegenpool van de vervreemding.
Het innerlijke model van Jörg Remé, een microkosmos van gevoel, fata morgana, nostalgie en begeren, is meestal geplaatst in het gedroomde, irreële landschap van onze vrije tijd - in paradijselijke entourages ver achter de verkeerstekens, in koesterende beslotenheden zoals een kamer, een bad, een stoel, waar dagdromen hun eigen vorm kunnen aannemen, beschermd tegen de opdringerige esthetische wetten van het sociale verkeer. Zijn figuren, vanuit hun diepste wezen opzwellend en tot leven komend, belichamen het fascinerende, lieflijke, onnavolgbare vreemde. Zij wekken intense suggesties van fysieke mysteries zoals groei, erotiek en voortbrenging. Zij verbeelden de heimelijke, ingeboren vitaliteit, waarvan ideologie en technologie het menselijk bewustzijn heeft trachten te vervreemden. Remé roept in zijn schilderijen vaak een beeldrijm te voorschijn tussen de plantenwereld, de dieren en de mensfiguren: ze zijn er geplaatst in dezelfde utopie. Celan zei, dat de kunst de dingen onderzoekt 'in het licht van de utopie': dat is het convergentiepunt waar alle tekens en beelden heen wijzen en waar zij vandaan komen.
Het magnum opus waaraan Jörg Remé in zijn kunst werkt, transmuteert de materie in het goud van de tijd, en schept onuitwisbare verbeeldingen van het 'eeuwig vrouwelijke', van het 'eeuwig menselijke', van de niet tot een einde komende levenskracht.

Laurens Vancrevel

Tentoonstelling:

Palazzo Mora
Personal Structures - Crossing Borders
Venice Biennale 9 mei - 22 november 2015
Boeken

Stichting Remé Art Foundation
Jörg Remé Volume I
Tekst: Hans Sizoo, Laurens Vancrevel
Formaat: 30 x 24cm, gebrocheerd
400 pagina’s met ca. 320 afb. in kleur
2003
Verkoopprijs: Euro 48,-
Luxe editie hardcover in cassette met losse ingekleurde ets, oplage 20 exemplaren
Verkoopprijs: Euro 300,-

De niet bestaande ruimten van het arsenale
Essay: Rudi Fuchs
Gedichten: Hans van de Waarsenburg
Formaat: 30,5 x 25cm, gebonden, hardcover
64 pagina’s met 23 afb. in kleur en 10 afb. in zwart/wit
2007
Verkoopprijs: Euro 37,50
Luxe editie met losse ingekleurde ets, oplage 20 exemplaren
Verkoopprijs: Euro 125,-

Dromen in verf en klei
Tekst: Koos de Jong
Formaat: 21 x 21cm, gebonden
73 pagina’s met 30 afb. in kleur
2009
Verkoopprijs: Euro 10,-

Het bewustzijn van Italië
Essay: Maarten Asscher
Formaat: 24 x 30,5cm, in linnen gebonden, hardcover
112 pagina’s met 71 afb. in kleur
2009
Verkoopprijs: Euro 37,50

Jörg Remé | Werk 1968 - 1975

Het ontstaan van de 'kunstfiguur' en van de eigen picturale ruimte

Als jong kunstenaar richtte Remé zich op een totale vernieuwing van de picturale expressie, maar zonder de inspiratiebronnen van de avant-garde en van de grote meesters uit het verleden af te snijden. In 1968 beleeft hij de 'oerknal' van zijn artistieke bewustzijn, als hij de creatie van zijn unieke 'kunstfiguur' teweeg brengt. Daarmee doorbreekt hij de traditionele wetten van de anatomie en van de naturalistische nabootsing, en brengt hij de vormentaal van de gehele kunstgeschiedenis en die van andere culturen met elkaar in verband.

örg Remé | Werk 1976 - 1995

Experimenten met Westerse en niet-Westerse plastische tradities

De vrije morfologie van zijn 'kunstfiguren', die tussen 1968 en 1975 tot ontwikkeling was gekomen, leidde Remé een periode binnen van intensieve experimenten. Hij confronteerde zijn 'kunstfiguren' met de plastische ruimten van de grote stromingen van de moderne kunst - van de 'metafysici' en futuristen tot de kubisten, de neo-expressionisten, de 'Neue Wilde' en de post-modernisten. Daarnaast slaagde hij er tevens in zijn vormentaal toe te passen op exotische omgevingen en thema's, en daarbij een brug te slaan naar de beeldtaal van niet-Westerse culturen, met name die van India en van Zuid-Amerika. Hij verbreedde daarmee het perspectief van zijn ambitie als schilder.

Jörg Remé | 1996-2005

Visie op nieuwe wegen voor de schilderkunst

Remé exploreert een geheel eigen en direct herkenbare verbeeldingswereld, waarmee hij ongekende mogelijkheden opent voor de hedendaagse schilderkunst. Hij schept in zijn werk emotionele relaties tussen zijn 'kunstfiguren' en de bezielde ruimten die zij bevolken; in die ruimten is een synthese bereikt van landschappelijke en architectonische motieven. Hij realiseert daarmee een nieuwe en originele visie op de onuitputtelijke zeggingskracht van de picturale traditie, en laat de grote culturen van het verleden en tegelijkertijd de verworvenheden van de moderne kunst in zijn werk resoneren.

Jörg Remé | Recent werk

Het mysterie van de artistieke ervaring

De volstrekt eigen picturale wereld, die Remé in zijn zeer gevarieerde oeuvre heeft geschapen binnen het grote verhaal van de schilderkunst, omhelst zowel traditie als vernieuwing. Hij verenigt een zeldzame beheersing van het métier met de meest gedurfde experimenten. In zijn recente werk dringt hij door in het mysterie van de kunst en de artistieke ervaring. Hij roept in zijn doeken sublieme figuren en vormen op, zoals die zich aan ons kunnen voordoen op gelukzalige of verbijsterende momenten.
Remé's werk opent een overtuigend nieuw hoofdstuk van de schilderkunst van deze eeuw.

Bibliografie:
CATALOGI/BOEKEN
Asscher, M., "Het bewustzijn van Italië", Venlo, Van Spijk, 2009 • Bohn, M., Brockmann, G., Kelk, F., Mainzer, U., Neudecker, N., Redeker, H., Schmidt, D., Seegers, G.A.Th., Senf, G., Wagner, E., Wingen, E., "Catalogus Jörg Remé", Amsterdam, Galerie d'Eendt, 1975 • Bohn, M., Brockmann, G., Frey, U., Hamelink, J., Kelk, F., Mainzer, U., Neudecker, N., Otlet, S., Redeker, H., Schmidt, D., Seegers, G.A.Th., Senf, G., Wagner, E., Wingen, E., "Monografie Jörg Remé", Brussel, Galerie Farber, 1977 • Bohn, M., Brockmann, G., Delacroix, N., Frey, U., Hamelink, J., Kelk, F., Mainzer, U., Neudecker, N., Otlet, S., Redeker, H., Schmidt, D., Seegers, G.A.Th., Senf, G., Vancrevel, L., Wagner, E., Wingen, E., "Monografie Jörg Remé", Amsterdam, Meulenhoff Nederland, 1979 • Broos, K., "Catalogus Jörg Remé Verandering", december 1983, januari 1984 • Delacroix, N., "Katalog Jörg Remé", Hamburg, Galerie Levy, 1978 • Fuchs, R., Waarsenburg, H. van de, "De niet bestaande ruimten van het Arsenale", Venlo, Van Spijk, 2007 • Geibel, K., "Katalog Jörg Remé Notizen einer Indienreise",Kornwestheim, Galerie Geiger, oktober, 1988 • Heigl, C., Kliesow, R., Schramm, G., Broos, K., "Katalog Jörg Remé", Neurenberg, Kunsthalle Nürnberg, 1983 • Hermans, N., "Catalogus Jörg Remé", Istanbul - Adana - Izmir, Yapi Kredi Sanat Galerisi, 1993 • Jolles, S., Simons, M.A., Sizoo, H., "Monografie Jörg Remé Reiziger in tijd en ruimte", Venlo, Van Spijk, 1993 • Jong, K. de, "Dromen in verf en klei",Venlo, Van Spijk, 2009 • Kusters, W., "Catalogus Jörg Remé Mythologie", december, 1984 • Kuyk, J. van, "Catalogus Jörg Remé", Heeswijk-Dinther, Gallery Interart, 1990 • Seegers, G.A.Th., "Monographie Jörg Remé", Düsseldorf, Galerie Walther, 1971 • Sizoo, H., Vancrevel, L.,"Jörg Remé Volume 1", Venlo, Van Spijk, 2003 • Tiesing, F., Broos, K., Kusters, W., Pelt, W. van, Schierbeek, B., Sizoo, H., Vancrevel, L., Wingen, E., "Het gedroomde museum" , Amsterdam, Meulenhoff/Landshoff, 1989 • Vancrevel, L., "Catalogus Jörg Remé Pompei",december, 1985 • Wingen, E., "Catalogus Jörg Remé", Amsterdam, Museum Fodor, 1974 • Wingen, E., "Catalogus Jörg Remé", Venlo, Museum Van Bommel Van Dam, 1981 • Wingen, E., "Nostalgie en begeren", Roermond, Stedelijk Museum,
Amstelveen, Museum Van der Togt, 1995 • Wingen, E., "Stiltebeelden", Venlo, Van Spijk, 2000 • Z.A., "Catalogus Jörg Remé", Kruishoutem, Stichting Veranneman, 1976 •Z.A., "Jörg Remé", Hamburg Parijs, Galerie Levy, 1979
Datum toegevoegd: 20/04/2018 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2020 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart