19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Waljé, Waljé
[2007207]

€750,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Jean Walraevens (Waljé)

1937-2011

Geboren te Gouy-Lez-Piéton België op 30 juni 1937
Overleden te Morlanwelz België op 25 oktober 2011

Opleiding:
Académie des Beaux-Arts de Charleroi

Modelleren bij: A. Darville en Ch. DerouckSchilderen bij: Jean Ransy

Onderdeel van de school de Châtelet met Hector Chavepeyer - Ben Genaux

Talrijke persoonlijke tentoonstellingen

TIJDSDEFINITIE EN CLASSIFICATIETEST:

Waljé definiëren is een onderneming met een hoog risico welke alleen kan eindigen met een breuk van het individu, onderbroken door luide tirades en gewelddadig gesloten deuren.

Omdat de mens geen kunstenaar wil zijn en vooral geen schilder, een ongecontroleerde naam die hij met minachting reserveert voor bepaalde penseeljagers die het gebrek aan knowhow compenseren door voor de hand liggende kwaliteiten in public relations, een uitgesproken smaak voor cocktailparty's, een affetie van manieren en kleding, het overvloedige gebruik van een vocabulaire uit verschillende mysterieuze bronnen die de niet-ingewijden naar het woordenboek en naar obscurantistische anonimiteit sturen.

Dus toch zeker geen schilder de Waljé-man.

Voor de schilder zou het ongetwijfeld moeilijk zijn om het te ontkennen aangezien de Franse taal hoe rijk ook geen ander woord had bedacht om het woord aan te duiden welke vertegenwoordigt is met lijnen en kleuren, dus schilder.

Ontwerper, ambachtsman, maker van afbeeldingen enz.

Afbeeldingen die misschien wel een van de sleutelwoorden zijn in het universum van Waljé.

Waar moet je hem classificeren, op welke stroming kunnen we iemand aansluiten die uitdaging of sublimatie alleen maar gelukkig is tegen de stroming in, een school, een kapel of alleen al het feit dat hij twee voor hetzelfde portaal stond, zou hem onmiddellijk doen terugkeren.

En hij zou er geen moeite mee hebben zichzelf ervan te overtuigen dat hij niets met die andere te maken had van nature maar ook door keuze wil Waljé alleen zijn.

Hij cultiveert individualisme als een zeldzame bloem, omringt haar met jaloerse zorg, laat haar groeien en voedt haar met een koppigheid en doorzettingsvermogen die vele anderen gebruiken om banden te smeden.

Te temmen zou de kleine prins van Saint-Ex zeggen, dus wat zou Waljé doen met temmen, met deze vorm van vrijwillige domesticatie waarbij men maar een klein beetje van zijn vrijheid kan verliezen.

Hij aarzelt niet om zijn recht om rechtvaardig zichzelf te zijn te omarmen, zelfs een ruwe en norse schors die niets van het geschenkpakket heeft en met absolute kwade trouw.

Want als Waljé weer Jean Walraevens wordt kan hij de vriendelijkste en vrolijkste metgezel zijn, duizend redenen zoeken om niet alleen te blijven voor zijn schuimige pint, naar sommigen luisteren, zich laten horen door anderen, de pijp die de wijde cirkels van de hand en de lachende sik op een spree.

Maar onvermijdelijk op basis van deze toevallige of uitgelokte ontmoetingen, duizend redenen om nog meer Waljé te zijn dan voorheen.

Net als de grote Achille Chavée zal Waljé een oude Redskin blijven die altijd zal weigeren in een rij te lopen.

Wat heeft het dan voor zin om te proberen te definiëren wat ondefinieerbaar is en te classificeren wat aan elke classificatie ontsnapt.
TUSSEN SAMBRE EN VOETGANGER:

Een rode draad, vaag en meer een afstamming dan een sector zoals Baron Paulus, Marcel Gibon, Hector en Albert Chavepeyer, Chatelet, een stukje Samber.

Omdat een inwoner van Gouy-lez-Piéton, dit dorp gedragen door een laatste golf modderige Brabantse grond naar de grenzen van het Zwarte Land, voelt Waljé zich diep solidair met degenen die het ijverige Charleroi hebben gemaakt, met degenen die hem hebben gevormd met hun handen, met hun bloed, met hun tranen van verdriet of vreugde.

Maar de Samber is veranderd het is niet langer de gloeiende rivier die Paulus schilderde in werken vol woede en lawaai. De Samber is veranderd het is niets meer dan een vuile rivier, die slecht steunt langs zijn gekneusde oevers, de ruïnes van zijn stervende industrie.

Waljé heeft de Samber niet geschilderd maar ongetwijfeld vond hij aan de randen zijn grijs en ik durf het te schrijven met het risico dat ik met ketterij over mijn schouders zou wrijven, zijn reeks zwarten ofwel grijzen en zwarten die een intense hitte kunnen afgeven en uiteindelijk erg kleurrijk zijn.

Zie de hoofden van zijn mijnwerkers, het zijn niet langer slaven met een ruw leven, pijnlijke spieren en vermoeide gezichten.

Net als de goden van Egypte, zijn ze bevroren in deze hiëratische maar stralende glorie, gecultiveerd door populaire ijver toen het beroep verdween.

Ze zijn een getuigenis, een verontschuldiging, ze zijn beeld.

HET WERK IN ZWART:

Maar Waljé beperkt zich niet tot de observatie net als de alchemist die aan het begin van de basismaterie probeert oneindige zuiverheid te verwerven, is hij voortdurend op zoek. Het is geen toeval dat hij deze brochure opent terwijl hij bladert door zijn werk naar de verheffing van de geest.

Hier is het, zijn koninklijke weg en zijn weg naar Damascus, hier is de zoektocht naar de Graal van deze mysticus die het zo slecht toegeeft.

Een moeilijke weg een tunnel waarvan je het einde denkt te kunnen zien, verboden waar je vanaf moet, zelfreflectie, verwarring, ik vraag me af, ter discussie stellen.

En altijd de onvermijdelijke vondst aan het einde van de weg, de dood, de dood de enige zekerheid, maar die juist op straffe van banaliteit, een rijk leven verplicht.

Het duistere werk van de alchemist Waljé, het is deze lange weg naar onbekende steden, deze stukjes tijd die hij bevriest alsof hij de etappes wil aangeven.

Omdat deze grote eenling ongetwijfeld minder misantropisch is dan hij wil verschijnen en als hij zijn zoektocht naar zijn eigen verheffing voortzet, laat hij genoeg oriëntatiepunten achter zodat we hem kunnen volgen.

ONBEKENDE CITES:

Waljé verklaart bescheiden dat hij wil reizen om te schilderen en schilderen om te reizen en het lijkt duidelijk dat reizen het nieuw leven brengt, het palet siert met tot dan toe weinig gebruikte kleuren.

Maar de wereld die hij doorkruist is een dubbele wereld van binnenuit en de wereld van buitenaf, degene waarin hij leeft en degene die erin leeft.

Mexico en vooral India landen waar de geest zo belangrijk is en het lichaam zo weinig.

Volkeren die een oude traditie van denken hebben en die de mysticus dagelijks beleven, mannen en vrouwen die alles geven vooral als ze niets hebben, de ogen daarginds zijn open voor de wereld want de wereld is niet meer echt.

Maar de reis naar Waljé is vooral intern.

De ogen zijn gesloten, de personages zijn blind maar wat een intensiteit van het leven, bittere maar gevoelige koppen, krachtig maar helder.

En als de ogen opengaan is dat in strijd met de wereld of als getuigenis van een gevecht dat elders wordt gevoerd, alle grote vragen rijzen maar de antwoorden zitten binnen.

Waljé pessimist, hoe zou je pessimistisch kunnen zijn als je zoveel liefde voor het leven in jezelf hebt, zoveel onbekende steden om te ontdekken en om bekend te maken.
MICHEL MEUREE.

TÉMÉRAIRE ESSAI DE DÉFINITION ET DE CLASSIFICATION

Définir Waljé, c'est une entreprise à haut risque, qui ne peut se terminer que par une rupture avec l'individu, ponctuée de grands coups de gueule et de portes violemment fermées... Car l'homme ne veut pas être artiste, et surtout pas artiste peintre, appellation non contrôlée qu'il réserve avec mépris à certains manieurs de pinceaux compensant le manque de savoir-faire par d'évidentes qualités en matière de relations publiques, un goût prononcé pour les coquetels, une affèterie des manières et de l'habillement, l'usage abondant d'un vocabulaire puisé à diverses sources mystérieuses qui renvoient les non-initiés au dictionnaire et à l'anonymat obscurantiste.

Sûrement pas artiste peintre donc, l'homme Waljé.

Peintre, sans doute il lui serait difficile de le nier, la langue française pourtant si riche n'ayant pas prévu d'autre mot pour désigner celui qui "représente par des lignes et des couleurs".

Peintre, donc.

Dessinateur. Artisan, faiseur d'images ...

Images voilà peut être l'un des mots-clés de l'univers de Waljé.

Où le classer, Waljé ? A quel courant rattacher celui qui - défi ou sublimation - n'est heureux qu'à contre-courant ... Une école ? Une chapelle ? Le seul fait de se retrouver à deux devant le même portail lui ferait immédiatement rebrousser chemin. Et il n'aurait aucun mal à se convaincre qu'il n'a rien à faire avec cet autre-là ...

Par nature, mais aussi par choix, Waljé se veut seul. Il cultive l'individualisme comme une fleur rare, l'entoure de soins jaloux, le fait croître et l'entretient avec une opiniâtreté et une persévérance que beaucoup d'autres mettent à profit pour tisser des liens. Pour apprivoiser, dirait le Petit Prince de Saint-Ex. Que ferait donc Waljé de l'apprivoisement, de cette forme de domestication volontaire où l'on ne peut que perdre un peu de sa liberté ... Il n'hésite d'ailleurs pas à envelopper son droit à n'être que lui-même d'une écorce rugueuse et bourrue qui n'a rien du paquet-cadeau. Et avec une absolue mauvaise foi ...

Car lorsque Waljé redevient Jean Walraevens, il peut être le plus affable et le plus gai compagnon, cherchant mille raisons de ne pas rester seul devant sa chopine mousseuse, écoutant les uns, se faisant entendre des autres, la pipe ponctuant les larges cercles de la main, la barbiche rieuse en goguette. Mais puisant inévitablement dans ces rencontres fortuites ou provoquées, mille raisons d'être encore plus Waljé qu'avant.

Comme le grand Achille Chavée, Waljé restera "un vieux Peau-Rouge qui refusera toujours de marcher en file indienne".

A quoi bon, dès lors, tenter de définir ce qui est indéfinissable et classer ce qui échappe à toute classification ?
ENTRE SAMBRE ET PIÉTON

Un fil cependant. Ténu. Une filiation plutôt qu'une filière. Le baron Paulus, Marcel Gibon. Hector et Albert Chavepeyer. Châtelet. Un bout de Sambre ...

Car natif de Gouy-lez-Piéton, ce village porté par une dernière vague de terre limoneuse brabançonne jusqu'aux confins du Noir Pays, Waljé se sent profondément solidaire de ceux qui ont fait l'industrieux Charleroi, de ceux qui l'ont modelé de leurs mains, de leur sang, de leurs larmes de peine ou de joie.

Mais la Sambre a changé. Elle n'est plus le fleuve rougeoyant que peignait Paulus dans des oeuvres pleines de fureur et de bruit. La Sambre a changé ... Elle n'est plus qu'une rivière sale, supportant mal le long de ses rives meurtries, les ruines de son industrie agonisante.

Waljé n'a pas peint la Sambre. Mais sans doute a-t-il trouvé sur ses bords sa gamme de gris et - j'ose l'écrire au risque de côtoyer 'hérésie - sa gamme de noirs. Des gris et des noirs qui peuvent dégager une chaleur intense et finalement être très colorés.

Voyez ses têtes de mineurs ce ne sont plus des hommes esclaves à la vie rude, aux muscles douloureux, au faciès fatigué. Semblables aux hommes dieux d'Égypte, ils sont figés dans cette gloire hiératique mais rayonnante, cultivée par la ferveur populaire au fur et à mesure où le métier disparaissait.

Ils sont témoignage. Ils sont apologie.

Ils sont image ...
L'OEUVRE AU NOIR

Mais Waljé ne se limite pas au constat. Comme l'alchimiste qui, au départ de la matière vile, tentait de gagner l'infinie pureté, il est en recherche permanente, en sollicitation perpétuelle. Ce n'est pas par hasard qu'il ouvre cette plaquette parcourant son oeuvre sur "L'élévation de l'esprit". La voilà, sa voie royale et son chemin de Damas. Voici la quête du Graal de ce mystique qui l'avoue si mal. Une route difficile, un tunnel dont on croit apercevoir le bout, des interdits dont on doit se défaire ...

Introspection. Désarroi. Je m'interroge. Remise en question ...

Et toujours l'inévitable constat au bout du chemin, la mort. La mort, seule certitude, mais qui oblige justement, sous peine de banalité, à une vie riche.

L'oeuvre au noir de l'alchimiste Waljé, c'est ce long chemin vers des cités inconnues, ces parcelles de temps qu'il fige comme pour nous indiquer les étapes. Car ce grand solitaire est sans doute moins misanthrope qu'il ne veut paraître et s'il poursuit sa quête pour sa propre élévation, il laisse suffisamment de points de repère pour qu'on puisse l'y suivre ...
LES CITES INCONNUES

Waljé déclare modestement qu'il veut "voyager pour peindre et peindre pour voyager". Et il paraît évident que les voyages lui apportent un souffle nouveau, garnissent sa palette de coloris peu usités jusque là. Mais le monde qu'il parcourt est double monde du dedans et monde du dehors, celui qu'il habite et celui qui l'habite.

Le Mexique ? Et surtout l'Inde ? Des pays où l'esprit a tellement d'importance et le corps si peu.

Des peuples qui ont une vieille tradition de pensées et qui vivent le mystique au quotidien. Des hommes et des femmes qui donnent tout, surtout s'ils n'ont rien. Les yeux là-bas, sont ouverts sur le monde, parce que le monde n'est déjà plus le réel !

Mais le voyage chez Waljé, est avant tout intérieur.

Les yeux sont clos, les personnages sont aveugles, mais quelle intensité de vie ! Des têtes âpres mais sensibles, vigoureuses mais éclatantes. Et lorsque les yeux s'ouvrent, c'est en défi au monde ou en témoignage d'un combat qui se mène ailleurs. Toutes les grandes questions se posent, mais les réponses sont à l'intérieur ...

Pessimiste, Waljé ? Comment pourrait-on être pessimiste quand on a en soi un tel amour de la vie, tant de cités inconnues à découvrir.

Et à faire connaître ...
MICHEL MEUREE.
2006 Courcelles - Expo rétrospective - Galerie Club "Le Monde des Artistes" - du 02/12 au 31/12/2006
2005 Monceau-Sur-Sambre - "Val de Sambre" - du 18 au 25/3/2005
Courcelles - "Val de Sambre" - A la Posterie - du 22 au 28/4/2005
2004 Fontaine-L'Evêque - "Val de Sambre" dans les salons du Château Bivort - les 23,24 et 25/4/2004
Montignies-Le-Tilleul - "Val de Sambre" - Foyer culturel - du 15 au 18/6/2004
Courcelles - "Centre Culturel de La Posterie" - Exposition des artistes courcellois - du 19 au 24/11/2004
2003 Dampremy - Expo "Val de Sambre" - Charleroi Espace Meeting européen - Rue des Français,147
du 11/9 au 11/10/2003
Dampremy - "Val de Sambre" - Amphithéâtre du CEME - 11/10/2003
Beaumont - "Val de Sambre" - Foyer culturel - Novembre 2003
Paris - "Fêtes de l'humanité"- Etiquette de la bière "Bush Beer", bière belge vendue avec succès par
le parti communiste courcellois (Robert Tangre) - Novembre 2003
Courcelles - Taverne "L'Evidence" - Novembre 2003
2002 Charleroi - Maison de la Presse - Présentation de l'ouvrage "Val de Sambre" de Jacques Viesvil
le vendredi 7/6/2002
Seneffe - "Tir aux Clays" - les 8 et 9/6/2002
Courcelles - Foyer culturel de "La Posterie" - Expo des artistes courcellois - du 15 au 22/6/2002
Souvret - Journées du Patrimoine "Corons et métiers de jadis" - les 7 et 8/9/2002
Souvret - Concours des arts plastiques de Souvret (salle paroissiale) - les 15,16 et 17/11/2002
Courcelles - Maison du Peuple - Expo sur la mine en mémoire de M. Marino Dotta (père de Luigi Dotta)
les 14 et 15/12/2002
2001 Seneffe - "Tir aux Clays" - les 9 et 10/6/ juin 2001
Courcelles - Local Progrès et Culture" - Expo thématique "Si rose m'était contée..." - du 26/10 au
4/11/2001
Courcelles - "Maison du Peuple" - A l'occasion de la Ste Barbe - "La mine" - les 1er et 2/12/2001
2000 Courcelles - "Euro-Art-Gallery" - du 4/12/1999 au 20/1/2000
Dampremy - ASBL "Le Progrès" - "Portraits de femmes" - du 3 au 12/4/2000
Montignies-Sur-Sambre - "Hôtel de ville" - Invité d'honneur par "Les Châtelaines"
du 28/4 au 10/5/2000
Courcelles - "Maison du Sabotier" - "Images de Courcelles" - les 12,13 et 14/5/2000
Courcelles - Foyer culturel "La Posterie" - du 15/9 au 8/10/2000
Châtelet - Galerie "Artisa n'Art" - du 25/9 au 8/10/2000
Courcelles - "Salle du Rosaire" - "Les ateliers du Père Noël" - les 24,25 et 26 novembre 2000
1999 Seneffe - "Tir aux Clays" - Les 12 et 13 juin 1999
Courcelles - Salle "Le Rosaire" - du 30/10 au 7/11/1999
Courcelles - "Maison du Sabotier" - "Marché de Noël" 11,12,18 et 19 décembre 1999
1998 Seneffe - "Tir aux Clays" - les 6 et 7 juin 1998
Courcelles - "Maison du Peuple" (Luigi et Annie Dota) - Juin 1998
1997 Charleroi - Palais des Expositions - du 25/2 au 2/3/1997
Mons - Maison de la Laïcité - du 7 au 20/6/1997
Lille - Paris - Fêtes de l'humanité - France - les 12,13 et 14/9/1997
1996 Souvret - "Centre culturel" - les 10,11 et 12/5/1996
Courcelles - "Le St Lambert" - 25 et 26 mai 1996
1995 Courcelles - "Maison du Sabotier" - du 10 au 19/11/1995
1994 Trazegnies - "Le Ménéstrel" - du 8 au 16/10/1994
1993 Souvret - "Centre culturel" - les 8 et 9 mai 1993
Trazegnies - "Au château" - du 18/8 au 1/9/1993
1992 Dampremy - "Val de Sambre" - du 16 au 23/10/1992
1991 Courcelles - Foyer culturel "La Posterie" - du 21/2 au 4/3/1991
Landrecies (France) - "Val de Sambre" - du 23 au 29/3/1991
Souvret - "Centre culturel" - "Nos artistes exposent" - les 3,4 et 5/5/1991
Courcelles - Foyer culturel "La Posterie" - "Val de Sambre" - du 28/9 au 3/10/1991
Courcelles - Foyer culturel "La Posterie" - du 29/11 au 15/12/1991
1990 Tamines - Galerie "Amaryllis" - "Noir et blanc" - du 2 au 21/3/1990
Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - les 25,26 et 27/5/1990
Grand-Reng - "Val de Sambre" - les 16,17 et 18/11/1990
1989 Châtelet - Galerie "Marie-France" - "Nostalgia" - du 30/3 au 12/4/1989
Châtelet - Galerie "Marie-France" - "Adieu l'artiste" - du 14 au 28/4/1989
Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - les 27,28 et 29/5/1989
Courcelles-Petit - Etiquette de la bière "La Courcelangne" - 18/9/1989
1988 Courcelles - Édition d'une plaquette "Waljé" par le Comité des Fêtes de Courcelles-Petit -
Mars 1988
Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - les 27,28 et 29 mai 1988
Souvret - "Centre culturel" - "Nos artistes exposent" - les 3,4 et 5 juin 1988
Roux - Martinet "Place du Tertre" - les 6 et 7 août 1988
Souvret - "Centre culturel" - "Tableaux de fleurs" - 13 et 14 août 1988
Trazegnies - "Le Ménéstrel" - du 7 au 27/10/1988
Courcelles - Salle "Le Belvédère" - 11 décembre 1988
1987 Gerpinnes - Le "Moulin en folie" - le 17 mai 1987
Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - 22-23 et 24 mai 1987
Gouy-Lez-Piéton - Café "La Renaissance" - du 2 au 8/10/1987
Châtelet - Galerie "Marie-France" - "Les artistes ont du coeur, et vous ?" du 2 au 14 octobre 1987
Châtelet - Galerie "Marie-France" - "Retrouvailles des années 1960" - du 31/10 au 19/11/1987
Souvret - "Centre culturel" - "Hainaut Ardennes" - les 28 et 29 novembre 1987
Courcelles - Salle "Le Belvédère" - du 11 au 20/3/1988
1986 Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - 23-24 et 24 mai 1986
1985 Charleroi - Galerie de l'Eldo - Rue de la Montagne - Avril-Mai-Juin 1985
Luttre - Salon "Le Liberté" - Artistes Pont-à-Cellois - 31 mai-1er et 2 juin 1985
Châtelet - Galerie "Marie-France" - "L'esprit de clocher" - du 13 au 17/9/1985
Châtelet - Galerie "Marie-France" - du 4 au 16/10/1985
Courcelles - Taverne "La Posterie" - Rétrospective des artistes exposants - Décembre 1985
Marcinelle - Galerie "Pictura" - "Les 4 saisons" - du 27/2 au 12/3/1985
1984 Mende (Lozère - France) - "La traversée" avec le peintre J-B Loupia - du 14 au 18/5/1984
Philippeville - Café "La Renaissance" (Clément Scieur) - Juillet 1984
Charleroi - Galerie d'Orléans - du 21/9 au 3/10/1984
1983 Châtelet - Galerie "Marie-France" Hommage à Hector Chavepeyer - du 18/2 au 2/3/1983
Châtelet - Galerie "Marie-France" - Groupe de poésie "Syllabes" - Mars 1983
Châtelet - Galerie "Marie-France" - du 4 au 16/3/1983
Courcelles - Taverne "La Posterie" (Trieu) - du 25/11 au 31/12/1983
Gosselies - Galerie "Vivart" Cartes de voeux - Petits formats - du 10 au 18/12/1983
1982 Courcelles - Hommage à Omer Hantson - Remise d'un dessin de Waljé "La trahison" -
Avril 1982
Charleroi - Galerie d'Orléans - Juin 1982
1981 Courcelles - Taverne "Le Faisan" (Expo rencontre) - du 22 au 26/5/1981
Trazegnies - "Hôtel de ville" - du 12 au 20/9/1981
Châtelet - Galerie "Marie-France" - du 6 au 18/11/1981
1980 Courcelles - 75ème anniversaire Semailles (Hôtel de ville) - le 24/2/1980
Gosselies - "Galerie Vivart" (Valéry Van Impe) - du 7 au 26/3/1980
Gouy-Lez-Piéton - "100 ans de paroisse" - les 19 et 20/4/1980
Mont-Sur-Marchienne - "Artistes 80" (Opération 11.11.11) - Novembre 1980
1979 Trazegnies - "Hôtel de ville" - du 19 au 27/5/1979
Trazegnies - "Fête du vin au Château" - 10 et 11 novembre 1979
1978 Courcelles - "Ferme de la Posterie" - du 20/1 au 6/2/1978
1976 Courcelles- Café "Le Métropole" (Claudy Bastin) - du 13/11 au 17/12/1976
1974 Charleroi - Galerie "Place du Tertre" - du 1 au 12/6/1974
1973 Ayen (Bergen) - Hollande - mai et juin 1973
1972 Dampremy - "Cercle paroissial " - les 14-15-21 et 22 octobre 1972
1971 Charleroi - Passage de la Bourse - Don d'une toile "20 ans" au profit des handicapés
mentaux - 7/6/1971
1969 Courcelles - "Europe picturale et poétique" - du 29/3 au 6/4/1969
1968 Courcelles - Café "Le Coq Courcellois"- "Poésie vivante" - du 24/2 au 3/3/1968
Courcelles - Café "Le Casino" (Lina Molle) - Place du Trieu - du 28/11 au 31/12/1968
1967 Charleroi - Café Cimaise "St James" - du 23/12 au 30/1/1967
1966 Courcelles - Hommage à Camille Balland les 23-24 et 25 avril 1966
Courcelles - Groupe des 6 (Hôtel de ville) - du 10 au 18/12/1966
1965 Châtelet - Cercle "Entre-nous" du 5 au 13/6/1965
Châtelet - Cercle "Entre-nous" du 2 au 17/10/1965
1964 Courcelles - Café "Le Mouton blanc" - du 1 au 15/12/1964
Châtelet - Cercle "Entre-nous" du 31/5 au 7/6/1964
Châtelet - Cercle "Entre-nous" du 17/10 au 2/11/1964
Courcelles - Art courcellois - Semailles du 17 au 25/4/1965
1963 Maubeuge - "La Palette mabusienne" nous invite du 17 au 31/3/1963
Châtelet - "la Palette" invite "La Palette mabusienne" du 21 au 28/4/1963
Châtelet - Cercle "Entre-nous" - du 11 au 19/5/1963
Châtelet - Cercle "Entre-nous" - du 19/10 au 1/11/1963
1962 Châtelet - Cercle "La Palette" - du 25/5 au 10/6/1962
Farciennes - Cercle "La Palette" - du 20/10 au 4/11/1962
Châtelet - Café "Le Prince de Liège" - du 17/11 au 2/12/1962
Châtelet - Jumelage avec Maubeuge les 2 "Palettes" à Châtelet - 11/1962
1961 Châtelineau - 1er salon artistique - du 19 au 29/8/1961
1960 Châtelineau - Café du jeu de balle - du 20/2 au 6/3/1960
La Louvière - Musée communal - Cercle artistique indépendant de Châtelineau
du 12 au 27/3/1960
Châtelineau - Cercle artistique indépendant - du 30/4 au 15/5/1960
Châtelineau - Cercle artistique indépendant - du 23/7 au 7/8/1960
Ostende - "La Chèvre Folle" - du 3 au 18/9/1960
1959 1ère exposition - Châtelet - Cercle St Luc - du 25/4 au 10/5/1959
Châtelet - Cercle St Luc - du 10 au 21/10/1959

A propos de Le Peintre Waljé : Rétrospective à La Posterie

A l'occasion du 5ème anniversaire du décès du peintre Waljé (Jean Walraevens), une exposition aura lieu du 25 novembre au 03 décembre 2016 à La Posterie Centre culturel. Venez découvrir plus d'une centaine d'oeuvres, dont certaines INÉDITES !!!

Définir Waljé, c'est une entreprise à haut risque, qui ne peut se terminer que par une rupture avec l'individu, ponctuée de grands coups de gueule et de portes violemment fermées... Images, voilà peut être l'un des mots-clés de l'univers de Waljé. Où le classer, Waljé ? A quel courant rattacher celui qui - défi ou sublimation - n'est heureux qu'à contre-courant ... Une école ? Une chapelle ? Le seul fait de se retrouver à deux devant le même portail lui ferait immédiatement rebrousser chemin. Et il n'aurait aucun mal à se convaincre qu'il n'a rien à faire avec cet autre-là ... Par nature, mais aussi par choix, Waljé se veut seul. Il cultive l'individualisme comme une fleur rare, l'entoure de soins jaloux, le fait croître et l'entretient avec une opiniâtreté et une persévérance que beaucoup d'autres mettent à profit pour tisser des liens. Pour apprivoiser, dirait le Petit Prince de Saint-Ex. Que ferait donc Waljé de l'apprivoisement, de cette forme de domestication volontaire où l'on ne peut que perdre un peu de sa liberté ... Il n'hésite d'ailleurs pas à envelopper son droit à n'être que lui-même d'une écorce rugueuse et bourrue qui n'a rien du paquet-cadeau. Et avec une absolue mauvaise foi...
Car lorsque Waljé redevient Jean Walraevens, il peut être le plus affable et le plus gai compagnon, cherchant mille raisons de ne pas rester seul devant sa chopine mousseuse, écoutant les uns, se faisant entendre des autres, la pipe ponctuant les larges cercles de la main, la barbiche rieuse en goguette. Mais puisant inévitablement dans ces rencontres fortuites ou provoquées, mille raisons d'être encore plus Waljé qu'avant.


LES CITÉS INCONNUES

Waljé déclare modestement qu'il veut "voyager pour peindre et peindre pour voyager". Et il paraît évident que les voyages lui apportent un souffle nouveau, garnissent sa palette de coloris peu usités jusque là. Mais le monde qu'il parcourt est double monde du dedans et monde du dehors, celui qu'il habite et celui qui l'habite. Le Mexique ? Et surtout l'Inde ? Des pays où l'esprit a tellement d'importance et le corps si peu.

Mais le voyage chez Waljé, est avant tout intérieur. Les yeux sont clos, les personnages sont aveugles, mais quelle intensité de vie ! Des têtes âpres mais sensibles, vigoureuses mais éclatantes. Et lorsque les yeux s'ouvrent, c'est en défi au monde ou en témoignage d'un combat qui se mène ailleurs. Toutes les grandes questions se posent, mais les réponses sont à l'intérieur ... Pessimiste, Waljé ? Comment pourrait-on être pessimiste quand on a en soi un tel amour de la vie, tant de cités inconnues à découvrir. Et à faire connaître ...


Over The Painter Waljé: Retrospective in La Posterie

Ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de dood van de schilder Waljé (John Walraevens), zal een tentoonstelling worden gehouden van 25 november tot 3 december 2016 in La Posterie Cultural Center. Kom meer dan honderd werken ontdekken, waarvan sommige niet zijn gepubliceerd !!!

Walje definiëren is een risicovolle onderneming, die alleen kan eindigen in een pauze met het individu, onderbroken door luide monden en gewelddadig gesloten deuren ... Beelden, dat kan een van de woorden zijn sleutel tot de wereld van Walje. Waar moet je het classificeren, Walje? Met welke stroom kan iemand verbinden - uitdaging of sublimatie - is alleen gelukkig tegen de huidige ... Een school? Een kapel? Alleen al het feit dat hij voor hetzelfde portaal twee was, zou hem onmiddellijk doen terugkeren. En hij zou er geen moeite mee hebben om zichzelf ervan te overtuigen dat hij niets met deze andere te maken heeft ... Van nature, maar ook door keuze, wil Walje alleen zijn. Hij cultiveert individualisme als een zeldzame bloem, omringt het met jaloerse zorg, laat het groeien en onderhoudt het met koppigheid en doorzettingsvermogen dat vele anderen gebruiken om relaties op te bouwen. Om te temmen, zeg de kleine prins van Saint-Ex. Wat dan zou Waljé temmen, deze vorm van vrijwillige domesticatie, waar u alleen een beetje van zijn vrijheid ... Hij heeft ook niet aarzelen kan verliezen aan zijn recht te wikkelen om alleen zichzelf zelfs een ruwe en norse schors die niets van het geschenkpakket heeft. En met absolute kwade trouw ...
Want wanneer Waljé wordt John Walraevens, kan het de meest minzame en meest homo metgezel, op zoek naar een duizend redenen om niet alleen blijven met zijn pint schuimend, luisteren naar elkaar, worden gehoord van anderen, pijp punctuating de brede kringen van de de hand, de lachende sik in spe. Maar onvermijdelijk tekenen in deze toevallige of geprovoceerde ontmoetingen, duizend redenen om nog meer Walje te zijn dan voorheen.


ONBEKENDE STEDEN

Waljé verklaart bescheiden dat hij "wil reizen naar verf en verf om te reizen". En het lijkt voor de hand te liggen dat de tochten hem een ​​nieuwe adem geven, zijn palet van kleuren versieren die weinig worden gebruikt tot daar. Maar de wereld die hij afreist, is een dubbele wereld binnen en buiten de wereld, degene waarin hij leeft en degene die erin leeft. Mexico? En vooral India? Landen waar de geest zo belangrijk is en het lichaam zo weinig.

Maar de reis naar Walje is vooral binnen. De ogen zijn gesloten, de personages zijn blind, maar wat een intensiteit van het leven! Bittere maar gevoelige hoofden, krachtig maar levendig. En wanneer de ogen zich openen, is het een uitdaging voor de wereld of een getuigenis van een gevecht dat elders plaatsvindt. Alle grote vragen rijzen, maar de antwoorden zijn binnen ... Pessimist, Walje? Hoe kan iemand pessimistisch zijn als iemand zoveel liefde voor het leven heeft, zoveel onbekende steden om te ontdekken. En om bekend te maken ...
Datum toegevoegd: 13/03/2019 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2022 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart