19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Admiraal, Simon Admiraal
[20072222]

€800,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Simon Admiraal
1903-1992

Simon Admiraal (Batavia 1903 - Jakarta 1992)

Kwalificaties: tekenaar, illustrator, kunstschilder.

Biografie: Simon Admiraal
Simon Admiraal werd geboren in Batavia en werd voor zijn middelbare schoolopleiding naar Nederland gestuurd, waarna hij studeerde aan de Haagse kunstacademie (Tekenacademie Den Haag). Kort na zijn huwelijk in 1924 keerde hij terug naar Batavia (het huidige Jakarta).

Nationaliteit/school: Nederlands

Simon Admiraal werd geboren te Bandung Indonesië. Hij schilderde en tekende figuren, voornamelijk de vrouw, in allerlei situaties. Zijn onderwerpskeuze is heeft vaak een verhulde symboliek.
Opvallend is zijn mooie kleurgebruik dat herinnert aan gebrandschilderd glas.
Simon Admiraal was de oprichter van de universitaire leergang voor tekenleraren te Bandung in 1947.

Na zijn pensionering heeft hij nog lange tijd in Nederland gewerkt.

Schilderijen o.a. in de collectie van het Indisch Huis te Den Haag.

Aanvankelijk werkte hij als commercieel kunstenaar en werd hij in 1925 aangesteld als tekenleraar aan de technische school van Batavia. In de jaren dertig ontwierp hij advertorial posters en werd hij in één adem genoemd als de beroemde Jan Lavies.
Naast illustraties voor posters en tijdschriften ontwierp hij ook hedendaags meubilair. In 1939 kreeg de familie Admiraal verlof om naar Nederland te reizen, maar vanwege de dreiging van de Tweede Wereldoorlog besloten ze om begin 1940 terug te keren naar Batavia.
Na in 1943 te zijn geïnterneerd, verbleef Simon Admiraal in Camp Cimahi, maar werd later overgebracht naar Sumatra om te werken aan de beruchte Pekanbaru-spoorweg.
Vanwege het harde en brute regime stierven veel gevangenen in deze periode, die duurde tot de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945.

Admiraal en zijn familie werden pas in 1946 herenigd. In de chaotische Bersiap-periode (augustus 1945 - december 1946) verloor hij zijn zoon terwijl hij probeerde de hereniging van zijn familie te regelen. Na een verblijf van een paar maanden in Perth keerde het gezin in juni 1946 terug naar Jakarta; Admiraal was gecontracteerd om de bibliotheek van de universiteit te herschikken.

In 1947 kreeg Simon Admiraal de opdracht om de Academie van Bandung te stichten. Hij was in staat om zijn vriend en kunstenaar Ries Mulder te rekruteren om leraar te worden aan de kunstacademie. Voor Admiraal moest het Bandung-instituut meer zijn dan alleen een lerarenopleiding. Vanaf het begin was deze school ook bedoeld om professionele kunstenaars te leveren. De leer van Admiraal en vooral van Mulder, zowel praktisch als theoretisch, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van 'modernisme' in Indonesië.
In die tijd werd hun kunst echter bekritiseerd omdat ze niet genoeg 'Indonesische ziel' had. Vanwege gezondheidsproblemen moest Admiraal zich terugtrekken uit zijn rol als supervisor en leraar; hij benoemde Ries Mulder tot zijn opvolger in 1949. De leerlingen van Bandung vonden hun eigen weg in de schilderkunst nadat Mulder Indonesië verliet in 1958. Admiraal was ook teruggekeerd naar Nederland, waar hij werkte als tekenleraar aan de technische school in Utrecht.
Hij stierf in 1992, zittend achter zijn ezel.
Het gebruik van geometrische vormen zoals driehoeken, vierkanten en rechthoeken is typerend voor het werk van Admiraal en Mulder en hun leerlingen aan de Academie van Bandung.

Biografie: Simon Admiraal

Born in Batavia, Simon Admiraal was sent to the Netherlands for his high-school education, after which he studied at the The Hague Art Academy (Tekenacademie Den Haag). Soon after his marriage in 1924, he returned to Batavia (present-day Jakarta).

At first he worked as a commercial artist, and was appointed as drawing teacher at the technical school of Batavia in 1925. During the 1930s he designed advertorial posters and was mentioned in the same breath as the famous Jan Lavies. In addition to illustrations for posters and magazines, he also designed contemporary furniture. In 1939 the Admiraal family obtained leave of absence to travel to the Netherlands, but due to the threat of WWII they decided to return to Batavia early in 1940.
After being interned in 1943, Simon Admiraal stayed at Camp Cimahi, but was later transferred to Sumatra to work on the notorious Pekanbaru Railway. Because of the harsh and brutal regime, many prisoners died during this period, which lasted until the capitulation of Japan on August 15, 1945.

Admiraal and his family were not reunited until 1946. In the chaotic Bersiap period (August 1945 – December 1946), he lost his son whilst trying to arrange the reunion of his family. After a few months’ stay at Perth, the family returned to Jakarta in June 1946; Admiraal had been contracted to rearrange the university’s library.

In 1947, Simon Admiraal was commissioned to found the Academy of Bandung. He was able to recruit his friend and artist Ries Mulder to become teacher at the art academy. For Admiraal, the Bandung Institute had to be more than a mere teachers training course. From the beginning, this school was also meant to deliver professional artists. The teachings of Admiraal and especially of Mulder, both practical and theoretical, have been an important contribution to the spreading of ‘modernism’ in Indonesia. At the time, however, their art was criticised as not having enough ‘Indonesian soul’. Due to health issues, Admiraal had to retreat from his role as supervisor and teacher; he appointed Ries Mulder as his successor in 1949. The pupils at Bandung found their own way in painting after Mulder left Indonesia in 1958. Admiraal had also returned to the Netherlands, where he worked as an art teacher at the technical school of Utrecht. He passed away in 1992, sitting behind his easel.
The use of geometrical shapes like triangles, squares, and rectangles is typical of the work of Admiraal and Mulder as well as their pupils at the Academy of Bandung

BANDUNG, itb.ac.id – Art is an integral part of human life. Everyone certainly has an interest in the arts, whether it be art, music, dance, drama, or other art. Art is able to give different colors to human life through the humanist and philosophical side. This has been realized by Simon Admiraal, a Dutch art activist, since 70 years ago. His passion for the world of fine arts encouraged him to participate in preserving art through formal education.

Life’s Journey of Simon Admiraal

Simon Admiraal was born in Jakarta in 1903 from an Indonesian mother and a Dutch father. At the age of 21, Simon had attended a course at the Academy of the Arts in The Hague, The Netherlands. After attending a one-year course, He returned to Jakarta and worked as an illustrator for advertising and posters. After that, Simon worked as an art teacher at Queen Wilhelmina school in Jakarta starting in 1925. In addition, Simon also worked as a weekly illustrator on NIROM radio (Nederlansch Indische Radio Omroep Masstchapij). During these times, Simon produced many mural works and various types of furniture design influenced by the style of Dutch artist Johan Thorn Prikker.

When there was a second world war, Simon was summoned to carry out military service with the rank of corporal. Due to his weak physical condition after undergoing a hernia operation, Simon was given the job as a postman to deliver letters from and to army units. During the war, Simon was arrested by Japanese soldiers at the Japanese camp in Cimahi. After Japan declared surrender to the allied army, Simon was freed. A few years after Indonesia became independent, Simon was called back to the Netherlands. Simon spent the rest of his life in the Netherlands and died in April 1992.

History of Art Education at ITB

Art historians are accustomed to writing the story of Fine Arts ITB as an academy that educates their students oriented to western modern art. While Yogyakarta is considered more grounded for advancing the spirit of revolution and Indonesian culture. Contestation of these two camps has become a myth and occupies a special space in the writing of art history in Indonesia. Apparently, historians are quite satisfied with this conclusion.

However, there is still a side that needs to be explored further to combine pieces of art education history in ITB. For example, historians should not ignore the fact that in the 1970s, many artists from the Fine Arts of ITB seemed to freely develop art that is closely related to the values of Indonesian art. Even now, ITB Fine Arts continues to consistently produce art that combines Indonesian modernity and artistic values. At least, this is a strong proof that ITB’s Art is not designed to focus too much on western modern art.

Fine Art ITB has now grown into one of the leading arts education institutions in Indonesia. Fine Art ITB is a scientific laboratory that since its inaugurated in 1947 successfully transformed the values of eastern and western cultures into a distinctive new and advanced value in his day. The presence of Fine Arts ITB in the midst of technological and scientific environments is also a proof of integration between disciplines. This certainly can not be separated from the role of Simon Admiraal and other leaders who have successfully planted a good foundation for the growth of art education in ITB.

Simon Admiraal’s role

Simon Admiraal’s figure appears less often discussed in the history of art education in ITB when compared with other figures such as Syafe’i Soemardja or J.M. Hopman. In fact, Simon Admiraal took part in the formation of art education in ITB. When captured at the Japanese camp during the second world war, Simon along with a number of other artists founded Kale Koppen Kampement or Bald Head Camp. This association recorded two art exhibitions and also published a book. Ideas about the creation of an art school were created in this camp.

After the war, Simon along with an astronomer named Dr. E.A. Kreikan and picture teacher named J.M. Hopman proposed the design of the establishment of an art school in Indonesia to the Dutch Ministry of Education and Art. The design of Simon was accepted and the Universitarie Leergang Voor de Opleiding van Tekenleraren or the Teacher Education Center was established under the auspices of the Faculty of Engineering Science of the University of Indonesia in Bandung. Simon sits as first director and plays an active role in drafting an educational curriculum.

After Simon returned to the Netherlands, the Teacher Education Hall of the Universe The Drawings experienced several times the leadership transition process and subsequently changed Faculty of Art and Design (FSRD). To commemorate his services, Simon’s name is immortalized in the anniversary commemoration of the 70th anniversary of FSRD entitled Other Ways: Simon Admiraal and the Story of the School of Bandung.

BANDUNG, itb.ac.id – Art is an integral part of human life. Everyone certainly has an interest in the arts, whether it be art, music, dance, drama, or other art. Art is able to give different colors to human life through the humanist and philosophical side. This has been realized by Simon Admiraal, a Dutch art activist, since 70 years ago. His passion for the world of fine arts encouraged him to participate in preserving art through formal education.

Life’s Journey of Simon Admiraal

Simon Admiraal was born in Jakarta in 1903 from an Indonesian mother and a Dutch father. At the age of 21, Simon had attended a course at the Academy of the Arts in The Hague, The Netherlands. After attending a one-year course, He returned to Jakarta and worked as an illustrator for advertising and posters. After that, Simon worked as an art teacher at Queen Wilhelmina school in Jakarta starting in 1925. In addition, Simon also worked as a weekly illustrator on NIROM radio (Nederlansch Indische Radio Omroep Masstchapij). During these times, Simon produced many mural works and various types of furniture design influenced by the style of Dutch artist Johan Thorn Prikker.

When there was a second world war, Simon was summoned to carry out military service with the rank of corporal. Due to his weak physical condition after undergoing a hernia operation, Simon was given the job as a postman to deliver letters from and to army units. During the war, Simon was arrested by Japanese soldiers at the Japanese camp in Cimahi. After Japan declared surrender to the allied army, Simon was freed. A few years after Indonesia became independent, Simon was called back to the Netherlands. Simon spent the rest of his life in the Netherlands and died in April 1992.

History of Art Education at ITB

Art historians are accustomed to writing the story of Fine Arts ITB as an academy that educates their students oriented to western modern art. While Yogyakarta is considered more grounded for advancing the spirit of revolution and Indonesian culture. Contestation of these two camps has become a myth and occupies a special space in the writing of art history in Indonesia. Apparently, historians are quite satisfied with this conclusion.

However, there is still a side that needs to be explored further to combine pieces of art education history in ITB. For example, historians should not ignore the fact that in the 1970s, many artists from the Fine Arts of ITB seemed to freely develop art that is closely related to the values of Indonesian art. Even now, ITB Fine Arts continues to consistently produce art that combines Indonesian modernity and artistic values. At least, this is a strong proof that ITB’s Art is not designed to focus too much on western modern art.

Fine Art ITB has now grown into one of the leading arts education institutions in Indonesia. Fine Art ITB is a scientific laboratory that since its inaugurated in 1947 successfully transformed the values of eastern and western cultures into a distinctive new and advanced value in his day. The presence of Fine Arts ITB in the midst of technological and scientific environments is also a proof of integration between disciplines. This certainly can not be separated from the role of Simon Admiraal and other leaders who have successfully planted a good foundation for the growth of art education in ITB.

Simon Admiraal’s role

Simon Admiraal’s figure appears less often discussed in the history of art education in ITB when compared with other figures such as Syafe’i Soemardja or J.M. Hopman. In fact, Simon Admiraal took part in the formation of art education in ITB. When captured at the Japanese camp during the second world war, Simon along with a number of other artists founded Kale Koppen Kampement or Bald Head Camp. This association recorded two art exhibitions and also published a book. Ideas about the creation of an art school were created in this camp.

After the war, Simon along with an astronomer named Dr. E.A. Kreikan and picture teacher named J.M. Hopman proposed the design of the establishment of an art school in Indonesia to the Dutch Ministry of Education and Art. The design of Simon was accepted and the Universitarie Leergang Voor de Opleiding van Tekenleraren or the Teacher Education Center was established under the auspices of the Faculty of Engineering Science of the University of Indonesia in Bandung. Simon sits as first director and plays an active role in drafting an educational curriculum.

After Simon returned to the Netherlands, the Teacher Education Hall of the Universe The Drawings experienced several times the leadership transition process and subsequently changed Faculty of Art and Design (FSRD). To commemorate his services, Simon’s name is immortalized in the anniversary commemoration of the 70th anniversary of FSRD entitled Other Ways: Simon Admiraal and the Story of the School of Bandung.

BANDUNG, itb.ac.id – Art is an integral part of human life. Everyone certainly has an interest in the arts, whether it be art, music, dance, drama, or other art. Art is able to give different colors to human life through the humanist and philosophical side. This has been realized by Simon Admiraal, a Dutch art activist, since 70 years ago. His passion for the world of fine arts encouraged him to participate in preserving art through formal education.

Life’s Journey of Simon Admiraal

Simon Admiraal was born in Jakarta in 1903 from an Indonesian mother and a Dutch father. At the age of 21, Simon had attended a course at the Academy of the Arts in The Hague, The Netherlands. After attending a one-year course, He returned to Jakarta and worked as an illustrator for advertising and posters. After that, Simon worked as an art teacher at Queen Wilhelmina school in Jakarta starting in 1925. In addition, Simon also worked as a weekly illustrator on NIROM radio (Nederlansch Indische Radio Omroep Masstchapij). During these times, Simon produced many mural works and various types of furniture design influenced by the style of Dutch artist Johan Thorn Prikker.

When there was a second world war, Simon was summoned to carry out military service with the rank of corporal. Due to his weak physical condition after undergoing a hernia operation, Simon was given the job as a postman to deliver letters from and to army units. During the war, Simon was arrested by Japanese soldiers at the Japanese camp in Cimahi. After Japan declared surrender to the allied army, Simon was freed. A few years after Indonesia became independent, Simon was called back to the Netherlands. Simon spent the rest of his life in the Netherlands and died in April 1992.

History of Art Education at ITB

Art historians are accustomed to writing the story of Fine Arts ITB as an academy that educates their students oriented to western modern art. While Yogyakarta is considered more grounded for advancing the spirit of revolution and Indonesian culture. Contestation of these two camps has become a myth and occupies a special space in the writing of art history in Indonesia. Apparently, historians are quite satisfied with this conclusion.

However, there is still a side that needs to be explored further to combine pieces of art education history in ITB. For example, historians should not ignore the fact that in the 1970s, many artists from the Fine Arts of ITB seemed to freely develop art that is closely related to the values of Indonesian art. Even now, ITB Fine Arts continues to consistently produce art that combines Indonesian modernity and artistic values. At least, this is a strong proof that ITB’s Art is not designed to focus too much on western modern art.

Fine Art ITB has now grown into one of the leading arts education institutions in Indonesia. Fine Art ITB is a scientific laboratory that since its inaugurated in 1947 successfully transformed the values of eastern and western cultures into a distinctive new and advanced value in his day. The presence of Fine Arts ITB in the midst of technological and scientific environments is also a proof of integration between disciplines. This certainly can not be separated from the role of Simon Admiraal and other leaders who have successfully planted a good foundation for the growth of art education in ITB.

Simon Admiraal’s role

Simon Admiraal’s figure appears less often discussed in the history of art education in ITB when compared with other figures such as Syafe’i Soemardja or J.M. Hopman. In fact, Simon Admiraal took part in the formation of art education in ITB. When captured at the Japanese camp during the second world war, Simon along with a number of other artists founded Kale Koppen Kampement or Bald Head Camp. This association recorded two art exhibitions and also published a book. Ideas about the creation of an art school were created in this camp.

After the war, Simon along with an astronomer named Dr. E.A. Kreikan and picture teacher named J.M. Hopman proposed the design of the establishment of an art school in Indonesia to the Dutch Ministry of Education and Art. The design of Simon was accepted and the Universitarie Leergang Voor de Opleiding van Tekenleraren or the Teacher Education Center was established under the auspices of the Faculty of Engineering Science of the University of Indonesia in Bandung. Simon sits as first director and plays an active role in drafting an educational curriculum.

After Simon returned to the Netherlands, the Teacher Education Hall of the Universe The Drawings experienced several times the leadership transition process and subsequently changed Faculty of Art and Design (FSRD). To commemorate his services, Simon’s name is immortalized in the anniversary commemoration of the 70th anniversary of FSRD entitled Other Ways: Simon Admiraal and the Story of the School of Bandung.
Datum toegevoegd: 09/07/2019 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2020 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart