19, 20 en 21 Eeuwse Kunst


Toevoegen aan winkelwagen
Maximum: 1

Sandahl, Olof Sandahl
[2007257]

€900,00

5 van 5 sterren5 van 5 sterren

Olof Sandahl
1938-

Olof Bertilson Sandahl, geboren op 11 augustus 1938 in Kristinehamn is een Zweedse grafisch kunstenaar,schilder en kunsteducator.

Zijn vader Bertil Sandahl was directeur van de civiele verdediging en journalist bij NWT en vele jaren later verscheen hij zelf in het tijdschrift met illustraties .

Sandahl studeerde aan de Zweedse Vereniging voor Kunsten en Ambachten in Göteborg 1958-1962 en de School of the Arts in Stockholm 1964-1969.
Naast zijn studie leidde hij studiecirkels en was hij verantwoordelijk voor de workshop van de Graphic Society in Mosebacke.
Hij werkte later als docent grafische vormgeving aan een aantal verschillende onderwijsinstellingen, waaronder aan de Stockholm School of Art, de Graphic School en de Tollare Folk High School en leidde tevens verschillende grafische workshops.

Hij exposeerde o.a. op Saltskog Farm, Karlskoga Art Hall en een aparte tentoonstelling in het stadhuis van Södertälje met landschappen en portretten in olieverf .

Sandahl's werk bestaat voornamelijk uit afbeeldingen, maar hij maakt ook portretten en landschapsschilderijen in olieverf.
Als illustrator heeft hij door de jaren heen duizenden grafische tijdschriften gemaakt voor posters, boeken en tijdschriften o.a. voor het FIB Cultural Front, het venster, de SIA (Forest Industry Worker) en de Metal Worker.

Olof Sandahl is vertegenwoordigd in het Moderna musee en het Kalmar kunstmuseum.

Hij is lid van de International Xylon Association opgericht in 1953 in Zürich en was een van de initiatiefnemers van de vorming van de Zweedse sectie van Xylon in 1957.

Sandahl bouwde de grafische werkplaats in het grafische huis in Mariefred en is verantwoordelijk voor de activiteiten van de grafische werkplaats van de kunstenaar Södertälje in de oude Flickskolan aan de Orionkullen.

Er is altijd iets aan de hand, legt Olof Sandahl uit, die directeur is van de grafische werkplaats in de kunstenaarskring Södertälje.

Naast de tentoonstelling in Kretsen neemt hij deel aan twee tentoonstellingen in Yokohoma.
Op het circuit toont hij onder meer krantenillustraties.

Al heel vroeg begonnen mijn foto's te worden gebruikt in de vakbondspers, de bosbouw en de metaalindustrie.

Dit is slechts een glimp van het leven van een kunstenaar, zegt Olof als ik vind dat het circuit te klein is om al zijn kunst te bevatten, Olof toont enkele nieuwe artikelen.

Ik probeer betrokken te raken bij belangrijke sociale kwesties. Dit zijn opmerkingen over conflicten die buiten ons land liggen.

Maar Olof heeft ook gedachten over wat er gebeurt in Södertälje.

De mogelijke plannen om de kunsthal te sluiten, deze is volledig barok.
Veel andere steden bouwen vergelijkbare bedrijven, zegt Olof, hij neemt Tomelilla als voorbeeld.

Het is een compleet gestoord idee. Het zou de mogelijkheid wegnemen om hedendaagse kunst op een verstandige manier te tonen.

Als directeur van de grafische workshop ontmoet hij veel mensen.
Ze komen uit Stockholm, Trosa, Nykvarn, Gnesta, Huddinge.

Er komen nu nog meer mensen in de werkplaats. De grafische huisgenoten zullen er eind augustus werken.

Hij denkt dat er teveel kan zijn met twee grafische workshops in Södertälje en hij kan denken aan meer samenwerkingen met het huis van Grafiken.
Ik verwelkom ze in de stad, zegt hij.

Met pensioen gaan, het is niets waar hij over nadenkt. De aarde aannemen en reizen, niets trekt aan. Het kan echter een reis vooruit zijn. Ver in Ångermanland is er een boekenpers, een erfenis waarvan de familieleden willen dat iemand met kennis van zaken zorg draagt.

Ik zal daar gaan kijken. Ik ben daar een beetje enthousiast over. Het is 65-70 mijl. Maar wat niet te doen, zegt Olof.

Precies was een mogelijk nieuw gevonden pers gehuisvest Olof weet het nog niet. Hij heeft in de loop der jaren een aantal workshops opgebouwd, waaronder het Graphic House en de Academy of Fine Arts.

Ik heb vier workshops samengesteld zegt hij.

Hoewel de graphics van Olof binnen handbereik zijn, heeft hij andere plannen. Zijn nieuwe studio op de boerderij Saltskog trekt aan.

Ik heb de afgelopen jaren niet kunnen schilderen, het kon niet in het appartement dat ik als studio had. Ik hou ervan om de grafische afbeeldingen van tijd tot tijd te veranderen in schilderen, zegt hij.

Er lijkt zeker een nieuwe glimp te zijn van het leven van een kunstenaar. Misschien exposeert Olof ooit in de kunsthal. Wie weet
verantwoordelijk voor de grafische workshop.

Naam: Olof Sandahl.

Leeftijd: 78 jaar

Woont: Tvetaberg.

Opgroeien: in Värmland en Göteborg.

Maakt: Verantwoordelijk voor de grafische workshop bij Gallery Circuit.

Opleiding: HDK in Göteborg en de Academie voor Schone Kunsten in Stockholm.

Huidig: exposeert afbeeldingen en schilderijen in Galleri Kretsen van 11 tot 29 mei.

Voor de tentoonstelling International Resistance Museum 1978 - 2020 interviewde Södertälje Kunsthall de deelnemende kunstenaars over hun relatie met Chili.
Olof Sandahl zat in de originele set van het International Resistance Museum.

1. Wat is uw relatie of uw associaties met het Internationale Verzetsmuseum?

De afbeeldingen in de vorm van linoleum gesneden die ik in 1973 en later produceerde, werden sterk gekenmerkt door kracht en weerstand. In Chili en elders in de wereld. In 1973 sneed ik een van mijn grotere linocuts en een aantal kleinere, die mijn walging toonden over de coup in Chili en de gevolgen daarvan in de vorm van vervolging en marteling. Dat ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling hier in de kunsthal in Södertälje voelde daarom goed gemotiveerd.

Kun je je relatie beschrijven met de geschiedenis van Chili de staatsgreep, de dictatuur en de reactie daarop in de wereld.

Mijn relatie met de geschiedenis van Chili is grotendeels gebaseerd op de gebeurtenissen tijdens en na de militaire staatsgreep.
Tijdens mijn jaren als grafisch kunstenaar heb ik veel van de Chileense kunstenaars leren kennen die zich op verschillende manieren hebben aangemeld voor de staatsgreep. Ik had het voorrecht mijn foto's te laten zien in Latijns-Amerika en Europa, en voel dat veel van de grafische afbeeldingen maar ook tekeningen nog steeds van groot belang zijn.

Hoe ziet u solidariteit vandaag als een concept en praktijk.

Ik heb moeite om te begrijpen hoe het concept solidariteit zou kunnen zijn
falen of verminderen zoals de wereld om ons heen er vandaag uitziet.

Olof Sandahl werd geboren in Värmland in 1938, woont in Södertälje.
Hij is grafisch kunstenaar, schilder en kunstopleider. Hij is opgeleid aan de school van de Slöjdförening in
Göteborg en aan het Royal College of Art in Stockholm.
Sandahl was verantwoordelijk voor de bouw van de grafische werkplaats van Grafikens Hus en is directeur van
Södertälje Grafische workshop van de artistieke cirkel.

Olof Bertilson Sandahl, född 11 augusti 1938 i Kristinehamn, är en svensk grafiker, målare och konstpedagog.

Hans far Bertil Sandahl var civilförsvarsdirektör och journalist på NWT och han kom själv många år senare att medverka i tidningen med illustrationer.

Sandahl studerade vid Slöjdföreningens Konstindustriskola i Göteborg 1958-1962 och Konsthögskolan i Stockholm 1964-1969. Vid sidan av studierna ledde han studiecirklar och ansvarade en tid för Grafiska sällskapets verkstad på Mosebacke. Han har senare varit verksam som lärare i grafik vid ett antal olika lärosäten bland annat vid Konsthögskolan i Stockholm, Grafikskolan och Tollare folkhögskola samt förestått flera grafiska verkstäder. Han har ställt ut på bland annat Saltskog gård, Karlskoga konsthall och en separatutställning i Södertälje rådhus med landskap och porträtt i olja.

Sandahls verk består huvudsakligen av grafik men han utför även porträtt och landskapsmålningar i olja. Som illustratör har han har genom åren gjort tusentals grafiska blad, till affischer, böcker och tidningar bland annat för FIB Kulturfront, Fönstret, SIA (Skogsindustriarbetaren) och Metallarbetaren.

Sandahl är representerad vid Moderna museet och Kalmar konstmuseum.

Han är medlem i den Internationella Xylonföreningen som bildades 1953 i Zürich och var en av initiativtagarna till bildandet av den svenska sektionen av Xylon 1957.

Sandahl byggde upp grafiska verkstaden i Grafikens hus i Mariefred och är ansvarig för verksamheten i Södertälje Konstnärskrets grafiska verkstad i gamla Flickskolan på Orionkullen.

Det är alltid något på gång, förklarar Olof Sandahl, som är föreståndare för grafikverkstan hos Södertälje konstnärskrets.

Förutom utställningen på Kretsen är han med på två utställningar i Yokohoma.

På Kretsen visar han bland annat tidningsillustrationer.

Rätt tidigt började man använda mina bilder i fackförbundspressen, skogsindustri och metallindustri.

Det här är glimtar ur ett konstnärsliv, säger Olof när jag konstaterar att Kretsen är för litet för att rymma all hans konst.

Olof visar några nya alster.

Jag försöker engagera mig i viktiga samhällsfrågor. Det här är kommentarer till konflikter som ligger utanför vårt land.

Men Olof har även tankar kring det som händer i Södertälje.

De möjliga planerna på att lägga ner konsthallen, det är fullkomligt barocka! Många andra städer bygger upp liknande verksamheter, säger Olof.

Han tar Tomelilla som exempel.

Det är en fullständigt vansinnig idé. Det skulle ta bort möjligheten att visa samtidskonst på ett klokt sätt.

Som föreståndare för grafikverkstan träffar han mycket människor.

De kommer från Stockholm, Trosa, Nykvarn, Gnesta, Huddinge.

Ännu fler ska nu in i verkstan. Grafiken hus stipendiater ska jobba där i slutet av augusti.

Det kommer sex stipendiater. Några av dem kanske inte har jobbat medgrafik tidigare. Då är jag inkopplad här, säger Olof.

Han tror att det kan vara för mycket med två grafiska verkstäder i Södertälje och han kan tänka sig mer samarbeten med Grafikens hus.

Jag välkomnar dem till stan, säger han.

Att gå i pension, det är inget han verkar reflektera över. Att påta i jorden och resa – det är inget som lockar. Det kan dock bli en resa framöver. Långt upp i Ångermanland finns det bokpress, ett arv som de anhöriga vill att någon kunnig ska ta hand om.

Jag ska åka dit och titta. Det är jag lite spänd på. Det är 65–70 mil. Men vad gör man inte? säger Olof.

Exakt var en eventuell nyfyndad press skulle huseras vet Olof ännu inte. Han har byggt upp ett antal verkstäder genom åren, bland annat Grafikens hus och Konsthögskolans.

Fyra verkstäder har jag konkat ihop, säger han.

Även om Olof är grafik ut i fingerspetsarna har han andra planer. Hans nya ateljé på Saltskog gård lockar.

Jag har inte kunnat måla på senare år, det har inte gått i lägenheten som jag har haft som ateljé. Jag tycker om att byta grafiken mot måleri emellanåt, säger han.

Det verkar helt klart vara nya glimtar av ett konstnärsliv på gång. Kanske Olof ställer ut på konsthallen en dag. Vem vet.
Ansvarig för grafikverkstaden

Namn: Olof Sandahl.

Ålder: 78 år.

Bor: Tvetaberg.

Uppväxt: I Värmland och Göteborg.

Gör: Ansvarar för grafikverkstaden vid Galleri Kretsen.

Utbildning: HDK i Göteborg och Konstakademin i Stockholm.

Aktuell: Ställer ut grafik och målningar på Galleri Kretsen från 11 till 29 maj.

Till utställningen Internationella motståndsmuseet 1978 – 2020 har Södertälje konsthall intervjuat de deltagande konstnärerna kring deras relation till Chile. Olof Sandahl var med i originaluppsättningen av Det internationella motståndsmuseet.

1. Vad är din relation eller dina associationer till Internationella motståndsmuseet?

De bilder i form av linoleumsnitt som jag under åren 1973 och framåt producerade, präglades starkt av makt och motstånd. I Chile och på andra håll i världen. 1973 skar jag ett av mina större linosnitt samt ett antal mindre, som visade min avsky mot kuppen i Chile och dess konsekvenser i form av folkförföljelse och tortyr. Att jag blev inbjuden att deltaga i utställningen här på konsthallen i Södertälje kändes därför väl motiverat.

2. Kan du beskriva din relation till Chiles historia – kuppen, diktaturen och dess gensvar i världen?

Min relation till Chiles historia bygger i stort på händelserna under och efter militärkuppen. Under mina år som grafiklärare har jag lärt känna många av de chilenska konstnärerna som på olika vägar sökte sig till vårt land efter kuppen. Jag hade förmånen att få visa mina bilder runt om i Latinamerika och Europa, och känner att många av de grafiska bilderna men också teckningar fortfarande har stor aktualitet.

3. Hur ser du på solidaritet som begrepp och praktik idag?

Jag har svårt att förstå hur begreppet solidaritet skulle kunna
svikta eller förminskas som världen runt om oss ser ut idag.

Olof Sandahl är född i Värmland 1938, bosatt i Södertälje. Han är grafiker, målare och konstpedagog. Han är utbildad vid Slöjdföreningens skola i
Göteborg och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sandahl var ansvarig för uppbyggnaden av Grafikens Hus grafikverkstad och är föreståndare för
Södertälje Konstnärskrets grafikverkstad.
Datum toegevoegd: 06/02/2020 door: De Kunsthistoricus
Copyright © 2021 Kunstverzameling Henk van der Kamp - toevoegen aan favorieten
Powered by Zen Cart